ชาวต่างชาติ

อยากทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง! อยากจ้างงาน!
เราจะเชื่อมโยงความปรารถนานั้นเข้าหากัน

- การสนับสนุนการเข้าทำงานด้วยระบบทักษะเฉพาะทางแบบบูรณาการ -

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้ปรับปรุงข้อมูลการสอบเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทางให้เป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว

ระบบทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทาง คือสถานภาพการพำนักที่มีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้แสดงบทบาทในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น ทักษะเฉพาะทาง มีสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 1" และสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 2" ส่วนสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 2 จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่าสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 1 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนูด้านล่าง

ทักษะเฉพาะทาง

การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

แนะนำระบบด้วยวิดีโอ

วิดีโอแนะนำระบบ

วิดีโอแนะนำ 14 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

แนะนำด้วยวิดีโอเกี่ยวกับเสน่ห์และประเด็นสำคัญของ 14 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง​

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการเข้าประเทศและกลับประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วย

โทรศัพท์:0570 013904

(จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112 )
วันและเวลา: จันทร์-ศุกร์ 8:30 น.-17:15 น.

คอลเซ็นเตอร์สนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทางปิดบริการแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมจับคู่การจ้างงาน

จัดให้มีการสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นสำหรับทุกท่านที่ต้องการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทางที่ญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องการพูดคุยกับบริษัทญี่ปุ่น กรุณาลงทะเบียน
หากทางฝั่งบริษัทต้องการพูดคุยกับคุณ จะแจ้งเวลาการสัมภาษณ์ให้คุณทราบ
คุณสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้จากที่บ้านหรือที่อื่น ๆ

 • *ฉากจากสถานที่จริง

สถานะการสมัคร

บริษัท

จำนวนการสมัครทั้งหมด: 166

 • งานพยาบาล: 74
 • การจัดการความสะอาดอาคาร: 4
 • งานก่อสร้าง: 27
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ: 8
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน: 11
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล: 4
 • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ: 0
 • การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์: 2
 • อุตสาหกรรมการบิน: 0
 • อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก: 3
 • การเกษตร: 23
 • การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: 0
 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: 15
 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร: 8

*จำนวนรวมของบริษัทโดยแยกตามสาขา

ชาวต่างชาติ

จำนวนการสมัครทั้งหมด: 9,896

เวลาการจัดกิจกรรม

กิจกรรมจับคู่การจ้างงานซึ่งจัดให้มีขึ้นจนถึงเดือนมีนาคม 2021 ได้สิ้นสุดลงแล้ว
ขอขอบคุณที่เข้าร่วม โปรดรอติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

คู่มือทักษะเฉพาะทาง