ชาวต่างชาติ

อยากทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง! อยากจ้างงาน!
เราจะเชื่อมโยงความปรารถนานั้นเข้าหากัน

- การสนับสนุนการเข้าทำงานด้วยระบบทักษะเฉพาะทางแบบบูรณาการ -

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

กิจกรรมจับคู่การจ้างงานและงานนัดพบแรงงานปี พ.ศ. 2566 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

ระบบทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทาง คือสถานภาพการพำนักที่มีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้แสดงบทบาทในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น ทักษะเฉพาะทาง มีสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 1" และสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 2" ส่วนสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 2 จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่าสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 1 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนูด้านล่าง

ทักษะเฉพาะทาง

การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

แนะนำระบบด้วยวิดีโอ

วิดีโอแนะนำระบบ

วิดีโอแนะนำ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

แนะนำด้วยวิดีโอเกี่ยวกับเสน่ห์และประเด็นสำคัญของ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

วิดีโอนี้จัดทำขึ้น ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ควบรวม 3 สาขา คือ "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ" "อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน" "อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล" และเปลี่ยนเป็น "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล"
และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2 ได้เพิ่มอีก 9 สาขา ได้แก่ "การจัดการความสะอาดอาคาร" "สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล" "การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์" "อุตสาหกรรมการบิน" "อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก" "การเกษตร" "การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" "การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม" "อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร" และในส่วนสาขา "อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ" ได้เพิ่มประเภทงานอื่น ๆ ทั้งหมด นอกเหนือจากประเภทงานเชื่อม

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง​

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง

โทรศัพท์:0570 013904

(จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112 )
วันและเวลา: จันทร์-ศุกร์ 8:30 น.-17:15 น.

เว็บไซต์หน้าหลักการช่วยเหลือชีวิตประจำวันแก่ชาวต่างชาติ

เว็บไซต์หน้าหลักการช่วยเหลือชีวิตประจำวันแก่ชาวต่างชาติ (ในโฮมเพจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) เป็นเว็บไซต์ที่แจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่จำเป็นและเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ คุณสามารถอ่านเรื่องแจ้งจากรัฐบาลที่เขียนด้วยภาษาต่าง ๆ ได้

กิจกรรมจับคู่การจ้างงานและงานนัดพบแรงงาน

ท่านที่อยากลองมาเข้าร่วมงานแนะแนวและการสัมภาษณ์งานของบริษัท กรุณาสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมปี พ.ศ. 2566 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณที่เข้าร่วม

คู่มือทักษะเฉพาะทาง