ชาวต่างชาติ

อยากทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง! อยากจ้างงาน!
เราจะเชื่อมโยงความปรารถนานั้นเข้าหากัน

- การสนับสนุนการเข้าทำงานด้วยระบบทักษะเฉพาะทางแบบบูรณาการ -

ระบบทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทาง คือสถานภาพการพำนักที่มีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้แสดงบทบาทในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น ทักษะเฉพาะทาง มีสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 1" และสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 2" ส่วนสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 2 จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่าสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 1 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนูด้านล่าง

ทักษะเฉพาะทาง

การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

แนะนำระบบด้วยวิดีโอ

วิดีโอแนะนำระบบ

วิดีโอแนะนำ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

แนะนำด้วยวิดีโอเกี่ยวกับเสน่ห์และประเด็นสำคัญของ 12 สาขาที่สามารถทำงานได้ด้วยทักษะเฉพาะทาง

วิดีโอนี้จัดทำขึ้น ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ควบรวม 3 สาขา คือ "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ" "อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน" "อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล" และเปลี่ยนเป็น "อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล"

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง​

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการเข้าประเทศและกลับประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วย

โทรศัพท์:0570 013904

(จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112 )
วันและเวลา: จันทร์-ศุกร์ 8:30 น.-17:15 น.

คอลเซ็นเตอร์สนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทางปิดบริการแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดงานนัดพบแรงงาน

ฟังรายละเอียดงานในแต่ละด้านอย่างรวบรัด
ฟังรูปแบบลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆโดยตรง
ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยบริษัทที่ท่านสนใจได้ทันที
งานนัดพบแรงงาน ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณที่เข้าร่วม

คู่มือทักษะเฉพาะทาง