ชาวต่างชาติ

อยากทำงานด้วยทักษะเฉพาะทาง! อยากจ้างงาน!
เราจะเชื่อมโยงความปรารถนานั้นเข้าหากัน

- การสนับสนุนการเข้าทำงานด้วยระบบทักษะเฉพาะทางแบบบูรณาการ -

ระบบทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทาง คือสถานภาพการพำนักที่มีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้แสดงบทบาทในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น ทักษะเฉพาะทาง มีสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 1" และสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 2" ส่วนสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 2 จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่าสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 1 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนูด้านล่าง

ทักษะเฉพาะทาง

การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

ข้อมูลคอลเซ็นเตอร์สนับสนุน​แรงงานทักษะ​เฉพาะ​ทาง​

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการเข้าประเทศและกลับประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วย

โทรศัพท์: 03 6633 2539

วันและเวลา
วันอังคาร-วันเสาร์
11:00 น.-19:00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กิจกรรมจับคู่การจ้างงาน

จัดให้มีการสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นสำหรับทุกท่านที่ต้องการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทางที่ญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องการพูดคุยกับบริษัทญี่ปุ่น กรุณาลงทะเบียน
หากทางฝั่งบริษัทต้องการพูดคุยกับคุณ จะแจ้งเวลาการสัมภาษณ์ให้คุณทราบ
คุณสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้จากที่บ้านหรือที่อื่น ๆ

 • *ฉากจากสถานที่จริง

สถานะการสมัคร

บริษัท

จำนวนการสมัครทั้งหมด: 164

 • งานพยาบาล: 74
 • การจัดการความสะอาดอาคาร: 4
 • งานก่อสร้าง: 26
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ: 8
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน: 11
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล: 4
 • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ: 0
 • การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์: 2
 • อุตสาหกรรมการบิน: 0
 • อุตสาหกรรมการอํานวยความสะดวก: 3
 • การเกษตร: 22
 • การทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: 0
 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: 15
 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร: 8

*จำนวนรวมของบริษัทโดยแยกตามสาขา

ชาวต่างชาติ

จำนวนการสมัครทั้งหมด: 9,750

เวลาการจัดกิจกรรม

วันที่
จัดงานตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2563-มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้วประเทศทั้ง 47 จังหวัด
วิธีการจัดงาน
มีการจัดงานใน 47 จังหวัดทั่วประเทศ
จัดทาง "ออนไลน์" ทั้งหมด
บริษัทที่เข้าร่วมเป็นบริษัทในพื้นที่ (จังหวัด) ที่จัดงานดังกล่าว
ชาวต่างชาติ กรุณาเข้าร่วมในรอบที่มีการจัดงานในจังหวัดที่คุณต้องการเข้าทำงาน
เวลาการจัดกิจกรรม
งานแนะแนว: 11:00 น.-12:00 น. ของแต่ละวัน
*โตเกียว ไอจิ และโอซากา เวลา 11:45 น.-12:55 น.
กิจกรรมจับคู่การจ้างงาน: 13:00 น.-17:00 น. ของแต่ละวัน
ค่าเข้างาน
ฟรี

คู่มือทักษะเฉพาะทาง