การสนับสนุนที่ได้รับจากบริษัท

ชาวต่างชาติที่ทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 จะได้รับการสนับสนุน (ความช่วยเหลือ) ต่าง ๆ จากบริษัท (หากบริษัทไม่สามารถทำได้ หน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการ) ในระหว่างที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
การสนับสนุน (ความช่วยเหลือ) มี 10 ประการดังต่อไปนี้

1. ได้รับคำอธิบายจากบริษัท ก่อนขอสถานภาพการพำนัก

เมื่อทำสัญญากับบริษัทแล้ว สามารถขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับ "เนื้อหาสัญญาและเนื้อหาการทำงาน" ก่อนยื่นขอสถานภาพการพำนักได้

2. รับส่งตอนที่มาญี่ปุ่นและตอนที่กลับประเทศ

ตอนที่มาประเทศญี่ปุ่น คนของบริษัทจะมารับที่สนามบิน และพาไปส่งถึงบริษัทหรือที่บ้าน
และตอนกลับประเทศของคุณ คนของบริษัทจะตามไปส่งจนถึงจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของสนามบิน

3. ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมบ้านที่จะพักอาศัยและการทำสัญญาขอใช้ไฟฟ้าและก๊าซ

คนของบริษัทจะเป็นผู้ค้ำประกันบ้านที่จะพักอาศัยและเช่าบ้านของบริษัท (บ้านพักพนักงาน) ให้
และยังช่วยเปิดบัญชีธนาคารและช่วยทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ ไฟฟ้า และก๊าซให้ด้วย

4. ปฐมนิเทศสำหรับการใช้ชีวิต

คนของบริษัทจะสอนกฎระเบียบและมารยาทของญี่ปุ่นให้
และสอนวิธีการขึ้นรถเมล์และรถยนต์ และสอนว่าควรทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอื่น ๆ ขึ้น

5. การติดตามไปช่วยยื่นเรื่องที่ที่ว่าการอำเภอ

คนของบริษัทจะติดตามไปช่วยยื่นเรื่องที่ว่าการอำเภอและการยื่นภาษี
และช่วยเหลือในตอนที่กรอกเอกสารสำหรับยื่นเรื่องด้วย

6. ให้ความช่วยเหลือในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

คนของบริษัทจะช่วยเหลือ เช่น แนะนำโรงเรียนสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่น

7. การประชุมเพื่อปรึกษาและพูดคุยเรื่องร้องทุกข์

หากมีเรื่องเดือดร้อน คุณสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำเป็นภาษาของประเทศคุณเองได้

8. การสื่อสารกับคนญี่ปุ่น

คนของบริษัทจะช่วยพาไปงานเทศกาลใกล้บ้าน และจะช่วยให้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่นในละแวกใกล้เคียง

9. ให้ความช่วยเหลือในตอนที่เปลี่ยนงาน (ตอนที่มีการแจ้งว่าให้ออกจากงาน)

ตอนที่มีการแจ้งว่าให้ออกจากงาน สามารถขอความช่วยเหลือจากบริษัทเพื่อหางานใหม่

10. การประชุม (มากกว่า 1 ครั้งใน 3 เดือน)

ประชุมกับหัวหน้าของบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาเรื่องงาน สามารถปรึกษาได้

ประเด็นสำคัญ

การสนับสนุน (ความช่วยเหลือ) 10 ประการเป็นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการให้แก่ชาวต่างชาติ
เมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีพอ กรุณาปรึกษา สตม. ใกล้บ้าน