សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

ចង់រកការងារ ឬជួលនរណាម្នាក់ជាបុគ្គលិក
ដែលមានជំនាញជាក់លាក់? ដោយមានការគាំទ្រពី​យើង

ទាំងបុគ្គលិក និយោជិតអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី
កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅ ដើម្បី​ផ្តល់ឱ្យជនជាតិបរទេសនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់មានពីរប្រភេទគឺ៖ ប្រភេទ (i) និងប្រភេទ (ii)។ ប្រភេទ (ii) ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅតម្រូវឱ្យមានជំនាញឯកទេសច្រើន​ជាងប្រភេទ (i)។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលម៉ឺនុយខាងក្រោម។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

របៀបទទួលបានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ព័ត៌មានអំពី SSWTSC
(មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិកកម្មករមានជំនាញជាក់លាក់)

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។
មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏អាចដោះស្រាយការសាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលដែលមានការលំបាកក្នុងការចូលប្រទេសជប៉ុន ឬវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19។

ទូរសព្ទ 03-6633-2539

ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃ៖ ថ្ងៃអង្គារ – ថ្ងៃសៅរ៍
ម៉ោង៖ 11:00 ព្រឹក – 7:00 យប់
(មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយនេះបិទទ្វារនៅថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃសម្រាកបុណ្យជាតិ។)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារផ្តល់នូវវគ្គសម្ភាសន៍រវាងបុគ្គលដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន។
យើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការចុះឈ្មោះ។
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នក យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាសម្ភាសន៍។
ការចូលរួមធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញពីផ្ទះជាដើម។

 • សម្គាល់៖ រូបថតឈុតឆាកពីកន្លែងជាក់ស្តែង

ស្ថានភាពនៃការដាក់ពាក្យ

សហគ្រាស

ចំនួនដាក់ពាក្យសរុប 164

 • ការថែទាំអ្នកមនុស្ស៖ 74
 • ការសម្អាតអគារ៖ 4
 • ការងារសំណង់៖ 26
 • ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍៖ 8
 • ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម៖ 11
 • ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន៖ 4
 • ឧស្សាហកម្មផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា៖ 0
 • ការជួសជុលរថយន្ត៖ 2
 • ការងារអាកាសចរណ៍៖ 0
 • ការស្នាក់នៅ៖ 3
 • កសិកម្ម៖ 22
 • នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម៖ 0
 • ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជ៖ 15
 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន៖ 8

សម្គាល់៖ ប្រភេទសហគ្រាសគឺសំដៅលើចំនួនដង។

ជនជាតិបរទេស

ចំនួនដាក់ពាក្យសរុប 9,750

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

កាលបរិច្ឆេទ
ត្រូវបានប្រារព្ធក្នុង 47 ខេត្តទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ដល់ខែមីនា 2021
វិធីនៃការបើកប្រារព្ធធ្វើឡើង
នឹងត្រូវបើកប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំង ៤៧ ទូទាំងប្រទេសជប៉ុន។
នឹងបើកប្រារព្ធធ្វើឡើងទាំងស្រុងតាម "អនឡាញ" ។
ចំពោះសហគ្រាសចូលរួម គឺជាសហគ្រាសនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបើកប្រារព្ធធ្វើឡើង (ក្នុងគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជប៉ុន) ។
ចំពោះជនបរទេស សូមចូលរួមនៅក្នុងពេលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលខ្លួនរស់នៅ និងចង់បំរើការ។
កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គតម្រង់ទិស៖ ម៉ោង 11:00 ព្រឹក – 12:00 ថ្ងៃត្រង់
សម្គាល់៖ 11:45 ព្រឹក – 12:55 ថ្ងៃត្រង់នៅទីក្រុងតូក្យូ អៃឈី និងអូសាកា
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ៖ 1:00 រសៀល – 5:00 យប់
ថ្លៃចូលរួម
ឥតគិតថ្លៃ

សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់