សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

ចង់រកការងារ ឬជួលនរណាម្នាក់ជាបុគ្គលិក
ដែលមានជំនាញជាក់លាក់? ដោយមានការគាំទ្រពី​យើង

ទាំងបុគ្គលិក និយោជិតអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី
កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។

ថ្ងៃទី 8 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021

ព័ត៌មានធ្វើតេស្ដដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ​ជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅ ដើម្បី​ផ្តល់ឱ្យជនជាតិបរទេសនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់មានពីរប្រភេទគឺ៖ ប្រភេទ (i) និងប្រភេទ (ii)។ ប្រភេទ (ii) ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅតម្រូវឱ្យមានជំនាញឯកទេសច្រើន​ជាងប្រភេទ (i)។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលម៉ឺនុយខាងក្រោម។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

របៀបទទួលបានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

វីដេអូណែនាំពីកម្មវិធី

វីដេអូអំពីការណែនាំកម្មវិធី

វីដេអូអំពីមុខរបរទាំង 14 នៃកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិនិងចំណុចសំខាន់ៗនៃមុខរបរទាំង 14 នៃ​កម្ម​វិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់តាមរយៈវីដេអូ។

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។
មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏អាចដោះស្រាយការសាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលដែលមានការលំបាកក្នុងការចូលប្រទេសជប៉ុន ឬវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19។

ទូរសព្ទ 0570-013904

(VoIP, PHS, សេវាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ 03-5796-7112)
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 5:15 យប់

SSWTSC (មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិកកម្មករមានជំនាញជាក់លាក់) ត្រូវបានបិទត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារផ្តល់នូវវគ្គសម្ភាសន៍រវាងបុគ្គលដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ និងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន។
យើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការចុះឈ្មោះ។
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នក យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាសម្ភាសន៍។
ការចូលរួមធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញពីផ្ទះជាដើម។

 • សម្គាល់៖ រូបថតឈុតឆាកពីកន្លែងជាក់ស្តែង

ស្ថានភាពនៃការដាក់ពាក្យ

សហគ្រាស

ចំនួនដាក់ពាក្យសរុប 166

 • ការថែទាំអ្នកមនុស្ស៖ 74
 • ការសម្អាតអគារ៖ 4
 • ការងារសំណង់៖ 27
 • ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍៖ 8
 • ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម៖ 11
 • ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន៖ 4
 • ឧស្សាហកម្មផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា៖ 0
 • ការជួសជុលរថយន្ត៖ 2
 • ការងារអាកាសចរណ៍៖ 0
 • ការស្នាក់នៅ៖ 3
 • កសិកម្ម៖ 23
 • នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម៖ 0
 • ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជ៖ 15
 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន៖ 8

សម្គាល់៖ ប្រភេទសហគ្រាសគឺសំដៅលើចំនួនដង។

ជនជាតិបរទេស

ចំនួនដាក់ពាក្យសរុប 9,896

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងាររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021 បានបញ្ចប់។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម។ សូមរង់ចាំរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់។

សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់