សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

ចង់រកការងារ ឬជួលនរណាម្នាក់ជាបុគ្គលិក
ដែលមានជំនាញជាក់លាក់? ដោយមានការគាំទ្រពី​យើង

ទាំងបុគ្គលិក និយោជិតអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី
កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។

ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ និងពិព័រការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ (ខែមេសា ឆ្នាំ2023-​ខែមីនា ឆ្នាំ2024) បានចប់ហើយ។

ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅ ដើម្បី​ផ្តល់ឱ្យជនជាតិបរទេសនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់មានពីរប្រភេទគឺ៖ ប្រភេទ (i) និងប្រភេទ (ii)។ ប្រភេទ (ii) ស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅតម្រូវឱ្យមានជំនាញឯកទេសច្រើន​ជាងប្រភេទ (i)។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលម៉ឺនុយខាងក្រោម។

អំពីកម្មវិធី​បុគ្គលិក​ដែល​មានជំនាញ​ជាក់លាក់

របៀបទទួលបានស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

វីដេអូណែនាំពីកម្មវិធី

វីដេអូអំពីការណែនាំកម្មវិធី

កំណត់សម្គាល់៖ SSWTSC (មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិកកម្មករមានជំនាញជាក់លាក់) បានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ2021។

វីដេអូអំពីមុខរបរទាំង 12 នៃកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិនិងចំណុចសំខាន់ៗនៃមុខរបរទាំង 12 នៃ​កម្ម​វិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់តាមរយៈវីដេអូ។

វីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ក្នុងវិស័យចំនួនបី — ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍ ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន — ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍/ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន។
នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យការងារចំនួន៩ដូចខាងក្រោមត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់(ii)៖ ការសម្អាតអគារ, គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍/គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន, ការជួសជុលរថយន្ត, ការងារអាកាសចរណ៍, ការស្នាក់នៅ, កសិកម្ម, នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម, ការផលិតអាហារ និងភេសជ្ជៈ, ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន។ ប្រភេទការងារទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា ក្រៅពីការងារផ្សារក៏ត្រូវបានបន្ថែមផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។

ទូរសព្ទ 0570-013904

(VoIP, PHS, សេវាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ 03-5796-7112)
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 5:15 យប់

វេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស

នេះគឺជាគេហទំព័រដែលជំនួយដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនបរទេស ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ ឬចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយ​សន្តិភាព (វាគឺជាផ្នែកមួយនៃគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន)។ អ្នកអាចស្វែងរកការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលមានជាភាសាផ្សេងៗនៅទីនេះ។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងការងារ និងពិព័រការងារ

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមកម្មវិធីពន្យល់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងការសម្ភាសន៍ សូមដាក់ពាក្យ។

រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ (ខែមេសា ឆ្នាំ2023-​ខែមីនា ឆ្នាំ2024) បានចប់ហើយ។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម។

សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់