විදේශීකයන් සඳහා

විශේෂිත නිපුණතා සේවකයෙකු ලෙසට යමෙකු වැඩ කිරීමට හෝ බඳවා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද?

අපගේ සහාය ඇතිව සේවකයින් හා සේවායෝජකයින් යන දෙපිරිසටම විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩ සටහන මාර්ගයෙන් ‍ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යනු විදේශීකයන්ට ජපානයේ වැඩ කිරීමට වඩාත් වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම පිණිස නිර්මාණය කරන ලද පදිංචියකි. විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය පිණිස වන්නාවූ පදිංචි වර්ග දෙකක් තිබේ: වර්ග (i) සහ වර්ග (ii). පදිංචි පිළිබඳ තත්ව වර්ග (ii) යටතේ වන පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයට වර්ග (i) ට වඩා සුවිශේෂිතවූ කුසලතා අවශ්‍ය කරනු ලැබේ. වඩාත් විස්තර පිණිස පහත මෙනුව බලන්න.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය ලබා ගන්නේ කෙසේද

SSWTSC පිළිබඳ තොරතුරු
(විශේෂිත නිපුණතා සේවක සමස්ත උපකාරක මධ්‍යස්ථානය)

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශිකයන්ට තමන්ට නොතේරෙන ක්‍රියා පටිපාටි ගැන යමක් ඇත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දිය හැකිය. ලිපි ලේඛන කටයුතු සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටින් පිරවීම පිණිස එයට සහාය විය හැකිය.
කොවිඩ් -19 වසංගත බලපෑම මත ජපානයට ඇතුළුවීමට හෝ නැවත සිය මව් රටට යාමට අපහසු පුද්ගලයින්ගේ විමසීම් ද හැසිර වීමටද හැකියාව ඇත.

දුර: 03-6633-2539

ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන්
දින: අඟහරුවාදා – සෙනසුරාදා
වේලාවන්: පෙ.ව. 11:00 – ප.ව. 7:00
(උපකාරක මධ්‍යස්ථානය ඉරිදා, සඳුදා සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල වසා තබනු ලැබේ.)

රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා

රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන යටතේ ජපානයේ වැඩ කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් සහ ජපන් සමාගම් අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණ සැසි සපයනු ලබයි.
ජපන් සමාගම් සමඟ කතා බස් කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට ලියාපදිංචි වීම පිණිස අපි උනන්දු කරමු.
සමාගමක් ඔබ සමඟ කතා බස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ වේලාව අපි ඔබ වෙත දන්වන්නෙමු.
ඔබගේ නිවසේ හෝ වෙනත් ස්ථානයක සිට ඔන්ලයින් මගින් ඔබට සහභාගී විය හැකිය.

 • සටහන: සත්‍ය ස්ථානයේ සිට දර්ශන

ලියාපදිංචි වීමේ තත්වය

සමාගම්

ලියාපදිංචි වූ අංකය: 164

 • හෙද සාත්තු සේවා: 74
 • ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම: 4
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය: 26
 • යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් කර්මාන්ත: 8
 • කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්ත: 11
 • විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්ත: 4
 • නැව් තැනීම සහ නැව් යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්ත: 0
 • මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම: 2
 • ගුවන් සේවා කර්මාන්තය: 0
 • නවාතැන් කර්මාන්තය: 3
 • කෘෂිකර්මාන්තය: 22
 • ධීවර හා ජලජීවී වගාව: 0
 • ආහාර හා බීම නිෂ්පාදනය: 15
 • ආහාර සේවා කර්මාන්තය: 8

සටහන: ඉහත සංඛ්‍යා යනු එක් එක් කර්මාන්තය සඳහා වන මුළු සංඛ්‍යා වේ.

විදේශීකයන්

ලියාපදිංචි වූ අංකය: 9,750

ආවස්ථික කාල සටහන

දිනයන්
2020 ඔක්තෝබර්–2021 මාර්තු දක්වා රට පුරා ඇති සියලුම ප්‍රාන්ත 47 මුලුල්ලෙහිම පවත්වනු ලැබේ
සත්කාරක ක්‍රමය
ආවස්ථිකයන් රට පුරා ප්‍රාන්ත 47 ක පැවැත්වේ.
සියල්ල අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත හැකිය.
සහභාගී වන සමාගම් පදනම් වී ඇත්තේ ආවස්ථිකයන් පවත්වන ස්ථානය (ප්‍රාන්තය) මත ය.
ඔබ වැඩ කිරීමට කැමති ප්‍රාන්තවල ආවස්ථිකයන් වලට සම්බන්ධ වන්න.
ආවස්ථික කාල සටහන
දිශානති සැසි: පෙ.ව. 11:00 – ප.ව. 12:00 (දහවල්)
සටහන: පෙ.ව. 11:45 – ප.ව. 12:55 ටෝකියෝ, අයිචි සහ ඔසාකා හි
රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා: ප.ව. 1:00 – ප.ව. 5:00
පැමිණීමේ ගාස්තුව
නොමිලේ

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශක පොත