විදේශීකයන් සඳහා

විශේෂිත නිපුණතා සේවකයෙකු ලෙසට යමෙකු වැඩ කිරීමට හෝ බඳවා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද?

අපගේ සහාය ඇතිව සේවකයින් හා සේවායෝජකයින් යන දෙපිරිසටම විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩ සටහන මාර්ගයෙන් ‍ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය.

2024 ජනවාරි 25 වෙනිදා

2023 දෙසැම්බර් 20 වෙනිදා

රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා සහ රැකියා වෙළඳ පොළ සම්බන්ධ තොරතුරු යාවත්කාලීනව කර ඇත.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යනු විදේශීකයන්ට ජපානයේ වැඩ කිරීමට වඩාත් වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම පිණිස නිර්මාණය කරන ලද පදිංචියකි. විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය පිණිස වන්නාවූ පදිංචි වර්ග දෙකක් තිබේ: වර්ග (i) සහ වර්ග (ii). පදිංචි පිළිබඳ තත්ව වර්ග (ii) යටතේ වන පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයට වර්ග (i) ට වඩා සුවිශේෂිතවූ කුසලතා අවශ්‍ය කරනු ලැබේ. වඩාත් විස්තර පිණිස පහත මෙනුව බලන්න.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය ලබා ගන්නේ කෙසේද

වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන වීඩියෝ

වැඩසටහන් හැඳුන්වීම් වීඩියෝව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහනේ වෘතිමය ‌ක්ෂේත්‍ර 12 පිළිබඳව වන වීඩියෝ

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහනේ වෘත්තීමය ක්ෂේත්‍ර 12 හි ඇති වාසි සහ ප්‍රධානතම කරුණු වීඩියෝ හරහා ඉගෙන ගන්න.

මෙම වීඩියෝව, 2020 දෙසැම්බර් මස පළ කරන ලදී. යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් කර්මාන්ත, කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්ත, සහ විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්ත යනාදි ක්ෂේත්‍ර තුන, 2022 මැයි මාසයේදී, යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම්/කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ/විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්ත වශයෙන් නිර්මාණය කිරීමට ඒකාබද්ධ කරන ලදී.
2023 අගෝස්තු මස පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර නවය විශේෂිත නිපුණතා සේවක (ii) වැඩසටහනට ඇතුලත් කරන ලදි ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම, යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් කර්මාන්තය/කාර්මික යන්ත්රෝපකරණ/විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්තය, මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම කර්මාන්තය, ගුවන් සේවා කර්මාන්තය, නවාතැන් කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මාන්තය, ධීවර හා ජලජීවී වගාව කර්මාන්තය, ආහාර හා බීම නිෂ්පාදනය කර්මාන්තය, ආහාර සේවා කර්මාන්තය. වෙල්ඩින් කිරීම හැර නැව් තැනීම සහ නැව් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රයයේ සියලුම වැඩ කාණ්ඩ ද එකතු කරන ලදී.

ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශිකයන්ට තමන්ට නොතේරෙන ක්‍රියා පටිපාටි ගැන යමක් ඇත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දිය හැකිය. ලිපි ලේඛන කටයුතු සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටින් පිරවීම පිණිස එයට සහාය විය හැකිය.

දුර: 0570-013904

(VoIP, PHS, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම්: 03-5796-7112)
ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන්: සඳුදා–සිකුරාදා, පෙ.ව.8:30 – ප.ව.5:15

විදේශිකයන් සඳහා දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරයක්

විදේශිකයන් සඳහා දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරය (ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සි වෙබ් අඩවියේ) ජපානයේ මනසේ සාමයෙන් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සහ වැදගත් දේවල් ඔබට දන්වන වෙබ් අඩවියකි. විවිධ භාෂාවලින් ලියා ඇති , ජපන් රජයෙන් දැනුම්දීම් සහ වෙනත් තොරතුරු මෙයින් සොයාගත හැකිය.

රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා රැකියා වෙළඳ පොළ

රැකියා ගැලපීමේ අවස්ථා සහ රැකියා වෙළඳ පොළවල් ද FY2023 (2023 අප්‍රේල්–2024 මාර්තු. පැවැත්වේ)!

ඔබ සමාගමක් සමඟින් දිශානති සැසියකට හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගී වීමට කැමති නම්, කරුණාකර ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශක පොත