විදේශීකයන් සඳහා

විශේෂිත නිපුණතා සේවකයෙකු ලෙසට යමෙකු වැඩ කිරීමට හෝ බඳවා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද?

අපගේ සහාය ඇතිව සේවකයින් හා සේවායෝජකයින් යන දෙපිරිසටම විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩ සටහන මාර්ගයෙන් ‍ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යනු විදේශීකයන්ට ජපානයේ වැඩ කිරීමට වඩාත් වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම පිණිස නිර්මාණය කරන ලද පදිංචියකි. විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය පිණිස වන්නාවූ පදිංචි වර්ග දෙකක් තිබේ: වර්ග (i) සහ වර්ග (ii). පදිංචි පිළිබඳ තත්ව වර්ග (ii) යටතේ වන පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයට වර්ග (i) ට වඩා සුවිශේෂිතවූ කුසලතා අවශ්‍ය කරනු ලැබේ. වඩාත් විස්තර පිණිස පහත මෙනුව බලන්න.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය ලබා ගන්නේ කෙසේද

වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන වීඩියෝ

වැඩසටහන් හැඳුන්වීම් වීඩියෝව

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහනේ වෘතිමය ‌ක්ෂේත්‍ර 12 පිළිබඳව වන වීඩියෝ

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහනේ වෘත්තීමය ක්ෂේත්‍ර 12 හි ඇති වාසි සහ ප්‍රධානතම කරුණු වීඩියෝ හරහා ඉගෙන ගන්න.

මෙම වීඩියෝව, 2020 දෙසැම්බර් මස පළ කරන ලදී. යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් කර්මාන්ත, කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්ත, සහ විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්ත යනාදි ක්ෂේත්‍ර තුන, 2022 මැයි මාසයේදී, යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම්/කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ/විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා තොරතුරු කර්මාන්ත වශයෙන් නිර්මාණය කිරීමට ඒකාබද්ධ කරන ලදී.

ආගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශිකයන්ට තමන්ට නොතේරෙන ක්‍රියා පටිපාටි ගැන යමක් ඇත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දිය හැකිය. ලිපි ලේඛන කටයුතු සහ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටින් පිරවීම පිණිස එයට සහාය විය හැකිය.

දුර: 0570-013904

(VoIP, PHS, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම්: 03-5796-7112)
ව්‍යාපාරික දින සහ වේලාවන්: සඳුදා–සිකුරාදා, පෙ.ව.8:30 – ප.ව.5:15

විදේශිකයන් සඳහා දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරයක්

විදේශිකයන් සඳහා දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරය (ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සි වෙබ් අඩවියේ) ජපානයේ මනසේ සාමයෙන් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සහ වැදගත් දේවල් ඔබට දන්වන වෙබ් අඩවියකි. විවිධ භාෂාවලින් ලියා ඇති , ජපන් රජයෙන් දැනුම්දීම් සහ වෙනත් තොරතුරු මෙයින් සොයාගත හැකිය.

රැකියා වෙළඳ පොළ දළ විශ්ලේෂණය

රැකියා වෙළඳ පොළ අවස්ථා විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන යටතේ ජපානයේ වැඩ කිරීමට කැමති පුද්ගලයින් සහ ජපන් සමාගම් අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණ සැසි සපයනු ලබයි.
ජපන් සමාගම් සමඟ කතා බස් කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට ලියාපදිංචි වීම පිණිස අපි උනන්දු කරමු.
සමාගමක් ඔබ සමඟ කතා බස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ වේලාව අපි ඔබ වෙත දන්වන්නෙමු.
ඔබගේ නිවසේ හෝ වෙනත් ස්ථානයක සිට ඔන්ලයින් මගින් ඔබට සහභාගී විය හැකිය.
රැකියා වෙළඳ පොළ අවසන් විය. සහභාගී වීමට ස්තූතියි.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශක පොත