සබැඳි

විදේශික ජීවිත ආධාරක ද්වාර අඩවිය

විදේශිකයන් සඳහා වන දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරය මගින් ජපානයේ ජීවත් වන විදේශීකයන්ට සාමකාමි මනසකින් ජීවත් වීමට උපකාර වන තොරතුරු සපයයි. (එය ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය සතුව ඇති වෙබ් අඩවියේ කොටසකි.)

ජීවිත දිශානතිය වීඩියෝව

ජපානයට යාමට බලාපොරොත්තු වන විදේශීකයින්ට සහ ජපානයේ දැනටමත් ජීවත් වන විදේශිකයින්ට ජපානයේ වඩාත් සුවපහසු ජීවිතයක් අත්විඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා, අපි ජපන් ජීවන මාර්ගෝපදේශ සහ අනෙකුත් විස්තර සිදු කරන ජීවන රටා දිශානති වීඩියෝවිදේශිකයන් සඳහා දෛනික ජීවින ආධාරක ද්වාරයක් පළ කර ඇත. 

Visit Japan Web

Visit Japan Program හරහා ඔබගේ විදේශීකයා ප්‍රවේශ තොරතුරු (ED කාඩ්පත් තොරතුරු) පූර්ව-ලියාපදිංචිය කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ ආගමන ක්‍රියා පටිපාටි (නව ඇතුළත් කිරීම් සඳහා පමණක්) වඩාත් සුමටව කරගෙන යාමට ඔබට උපකාර කරනු ඇත.

ආගමන සේවා නියෝජිතායතනයේ ඊමේල් බෙදා හැරීමේ සේවාව

ජපානයේජීවත් වන විදේශිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන්නා වූ තොරතුරු සපයන විද්‍යුත් තැපැල් පුවත් පත්‍රිකා සේවාවක් ද අප සතුව ඇත.