Dành cho người nước ngoài

Kết nối nguyện vọng của người muốn tìm việc với các doanh nghiệp muốn tuyển dụng thông qua chế độ kỹ năng đặc định!

~ Hỗ trợ toàn diện về việc làm theo chế độ kỹ năng đặc định ~

Ngày 25/04/2024

Ngày 17/04/2024

Toàn bộ lịch trình của Hội chợ việc làm ở nước ngoài và Sự kiện kết nối trong nước năm tài chính 2023 đã kết thúc.

Ngày 19/02/2024

Chúng tôi đã quyết định tổ chức thêm Hội chợ việc làm ở nước ngoài.

Ngày 01/12/2023

Chúng tôi đã cập nhật thông tin liên quan đến Sự kiện kết nối trong nước và Hội chợ việc làm ở nước ngoài.

Ngày 31/03/2023

Chúng tôi đã cập nhật thông tin liên quan đến Sự kiện kết nối trong nước.

Ngày 01/03/2023

Tổng đài hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 3 năm 2021.
Sau đó, vui lòng gọi cho Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoà.

Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định

Về chế độ kỹ năng đặc định

Kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú tại Nhật Bản, được tạo ra để khuyến khích người nước ngoài hoạt động tích cực hơn nữa. Các kỹ năng đặc định gồm có tư cách lưu trú “số 1” và tư cách lưu trú “số 2”, trong đó tư cách lưu trú số 2 yêu cầu các kỹ năng chuyên môn hơn tư cách lưu trú số 1.
Vui lòng xem danh mục bên dưới để biết thêm chi tiết.

Về chế độ kỹ năng đặc định

Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

Giới thiệu về chế độ này qua video

Video giới thiệu về chế độ

* Tổng đài hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 3 năm 2021.

Video giới thiệu 12 lĩnh vực có thể làm việc với kỹ năng đặc định

Thông qua đoạn video, chúng tôi sẽ giới thiệu về điểm thu hút và những điều cần chú ý của 12 lĩnh vực mà bạn có thể làm việc với các kỹ năng đặc định.

Video là tài liệu tại thời điểm tháng 12 năm 2020, từ tháng 5 năm 2022, 3 lĩnh vực Ngành vật liệu, Ngành chế tạo máy công nghiệp, Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử đã được kết hợp thành Ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử.
Ngoài ra, từ tháng 8 năm 2023, 9 lĩnh vực bao gồm “Vệ sinh tòa nhà”, “Ngành sản xuất chế tạo liên quan đến vật liệu, máy công nghiệp, điện và thông tin điện tử”, “Bảo dưỡng ô tô”, “Hàng không”, “Dịch vụ lưu trú”, “Nông nghiệp”, “Ngư nghiệp”, “Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống”, “Ngành phục vụ ăn uống”, và tất cả loại công việc không phải phân loại công việc hàn trong lĩnh vực “Công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải” đã được bổ sung vào đã được bổ sung vào “Kỹ năng đặc định số 2”.

Câu hỏi thường gặp

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú
dành cho người nước ngoài

Nếu bạn là người nước ngoài muốn làm việc với tư cách lưu trú là Kỹ năng đặc định và có bất cứ thắc mắc gì về thủ tục, v.v..., hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ về cách viết hồ sơ và thủ tục, v.v…

Số điện thoại: 0570-013904

(Gọi từ nước ngoài qua điện thoại IP, PHS: 03-5796-7112)
Ngày và thời gian: từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30~17:15

Cổng thông tin hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài

Cổng thông tin hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài (trên trang web của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản) là trang web thông báo cho bạn những điều cần thiết và quan trọng giúp bạn an tâm sinh sống tại Nhật Bản. Bạn có thể xem thông báo, v.v... của chính phủ được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Về Sự kiện kết nối trong nước và Hội chợ việc làm ở nước ngoài

Nếu các bạn muốn tham gia buổi giới thiệu và buổi gặp gỡ trực tiếp với các công ty thì hãy đăng ký nhé.

Trong năm tài chính 2024, chúng tôi cũng tổ chức Sự kiện kết nối trong nước và Hội chợ việc làm ở nước ngoài! Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên trang này ngay sau khi có quyết định.

Sổ tay hướng dẫn về chế độ kỹ năng đặc định
(tiếng Nhật)

Sổ tay hướng dẫn này là nội dung tại thời điểm tháng 9/2023.