Liên hệ

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các dạng câu hỏi thắc mắc và quầy giải đáp cho dự án này.

Thắc mắc liên quan đến dự án nói chung

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
Địa chỉ: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8973
Điện thoại: 03-3580-4111 (Tổng đài), 6875 (Nội bộ)
Bộ phận chịu trách nhiệm: Nhóm 2 Chính sách Kỹ năng đặc định, PT Kỹ năng đặc định, Ban Chính sách

Thắc mắc liên quan đến quản lý và điều hành cổng thông tin

Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trụ sở Kinh doanh Nghiên cứu Chính sách, Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.
Địa chỉ: Mazak Art Plaza, 1-19-30 Aoi, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 461-0004
TEL: 052-307-0903
*Thời gian tiếp nhận là từ 10:00~17:00 các ngày thường
Người phụ trách: Komori