Liên hệ

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các dạng câu hỏi thắc mắc và quầy giải đáp cho dự án này.

Các vấn đề liên quan đến chế độ kỹ năng đặc định nói chung

Thắc mắc về chế độ kỹ năng đặc định nói chung (nộp đơn xin - khai báo)

Thắc mắc về nội dung và sự kiện kết nối, v.v… có trên trang web này

  • Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
    Địa chỉ: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8973
    Điện thoại: 03-3580-4111 (Tổng đài)

Thắc mắc liên quan đến quản lý và điều hành cổng thông tin

SKword Co., Ltd.
Địa chỉ: Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
mail: ml_nyukan@skword.co.jp
*Thời gian tiếp nhận là từ 10:00~17:00 các ngày thường
Người phụ trách: Sawada, Ito