Liên hệ

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các dạng câu hỏi thắc mắc và quầy giải đáp cho dự án này.

Thắc mắc liên quan đến dự án nói chung

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
Địa chỉ: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8973
Điện thoại: 03-3580-4111 (Tổng đài), 6875 (Nội bộ)
Bộ phận chịu trách nhiệm: Ban Chính sách

Thắc mắc liên quan đến quản lý và điều hành cổng thông tin

SKword Co., Ltd.
Địa chỉ: Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
TEL: 052-953-7161
*Thời gian tiếp nhận là từ 10:00~17:00 các ngày thường
Người phụ trách: Sawada, Ito