Hỗ trợ nhận được từ công ty

Người nước ngoài làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1 có thể nhận được nhiều hỗ trợ khác nhau từ công ty (hoặc là cơ quan hỗ trợ đăng ký do công ty yêu cầu, nếu công ty không thể hỗ trợ) khi sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Có 10 loại hỗ trợ sau đây.

1. Được công ty giải thích trước khi nhận được tư cách lưu trú

Sau khi ký hợp đồng với công ty, có thể bạn sẽ được công ty giải thích “nội dung hợp đồng và nội dung làm việc”, v.v... trước khi nộp đơn xin tư cách lưu trú.

2. Đưa đón khi bạn đến Nhật Bản và khi bạn trở về nước

Khi bạn đến Nhật Bản, nhân viên của công ty sẽ đến đón bạn tại sân bay và đưa bạn về công ty hoặc nơi ở.
Ngoài ra, khi bạn về nước, nhân viên công ty sẽ đi cùng bạn đến tận bước kiểm tra an ninh tại sân bay.

3. Thu xếp nhà ở và hỗ trợ hợp đồng điện/ga

Nhân viên công ty sẽ là người bảo lãnh nhà ở, hoặc sẽ cho bạn thuê nhà ở của công ty (ký túc xá công ty).
Ngoài ra, nhân viên công ty cũng sẽ giúp bạn mở tài khoản ngân hàng, hỗ trợ làm hợp đồng điện thoại di động và hợp đồng điện/ga.

4. Định hướng cho cuộc sống

Nhân viên công ty sẽ dạy cho bạn các quy tắc và cách ứng xử của Nhật Bản.
Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách đi xe buýt hoặc tàu điện, và cách ứng phó khi xảy ra động đất, v.v...

5. Cùng bạn đến tòa thị chính thành phố, v.v... để thực hiện các thủ tục

Nhân viên công ty sẽ đi cùng bạn để thực hiện thủ tục ở tòa thị chính thành phố và thủ tục về tiền thuế, v.v...
Ngoài ra, bạn cũng sẽ được giúp đỡ khi điền giấy tờ của thủ tục.

6. Hỗ trợ học tiếng Nhật

Nhân viên công ty sẽ hướng dẫn thông tin về các trường để bạn học tiếng Nhật, v.v...

7. Các cuộc họp để tham khảo ý kiến và khiếu nại, v.v...

Khi có bất kỳ vấn đề khó khăn gì, bạn có thể tham khảo ý kiến và nhận lời khuyên bằng ngôn ngữ của nước mình.

8. Giao tiếp với người Nhật

Nhân viên công ty sẽ hướng dẫn bạn đến lễ hội địa phương, tạo cơ hội để bạn nói chuyện với người Nhật trong khu vực gần đó.

9. Hỗ trợ khi thay đổi công việc (khi công ty yêu cầu bạn nghỉ việc)

Khi công ty yêu cầu bạn nghỉ việc, công ty sẽ giúp bạn tìm một công việc khác.

10. Họp (ít nhất 3 tháng/lần)

Họp định kỳ với các quản lý trong hoạt động hỗ trợ của công ty. Nếu bạn gặp khó khăn trong công việc, bạn có thể tham khảo ý kiến của họ.

Chủ đề

Công ty phải thực hiện 10 loại hỗ trợ này cho người nước ngoài.
Khi bạn cảm thấy không nhận được những hỗ trợ này phù hợp, vui lòng tham khảo ý kiến với Cục Quản lý xuất nhập cảnh gần nhất.