Chính sách về Quyền riêng tư

1. Giới thiệu

Trang web được hiển thị tại URL “www.ssw.go.jp” cấu thành Trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định (sau đây gọi là “Trang web này”) do SKword Co., Ltd. quản lý và điều hành theo dự án được ủy quyền của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản.
Trên trang này, chúng tôi sẽ giải thích về các điều khoản, v.v... khi bạn sử dụng trang web này.
Ngoài ra, với mục đích cải thiện và nâng cao việc công khai trang web này, các điều khoản, v.v... này có thể sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

2. Về bản quyền

Nội dung được đăng trên trang web này có bản quyền.
Không được sao chép hoặc chuyển hướng nội dung của trang web này mà không có sự cho phép của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cùng với SKword Co., Ltd., ngoại trừ các trường hợp được Luật Bản quyền cho phép như “sao chép vì mục đích sử dụng cá nhân” hoặc “trích dẫn”, v.v... có ghi rõ nguồn từ trang web này.

3. Về miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin đăng trên trang web này, nhưng Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cùng với SKword Co., Ltd. sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mọi hành vi của người sử dụng thông tin trên trang web này.

4. Về đường link liên kết

Về nguyên tắc, bạn có thể tự do thoải mái sử dụng các đường link liên kết đến trang web này. Vui lòng thiết lập và ghi rõ sao cho bên thứ ba có thể nhận biết được rằng đó là đường link liên kết đến trang web này.
Ngoài ra, vui lòng không sử dụng trên các trang web có thể gây hiểu lầm cho bên thứ ba rằng trang web này có trả phí hoặc có chế độ thành viên, v.v... (trang web trả phí hoặc trang web có giới hạn truy cập).
Ngoài ra, nếu nội dung của trang có đăng đường link liên kết hoặc cách thức sử dụng đường link liên kết ở trang đó bị đánh giá là có khả năng “trái với thuần phong mỹ tục, trật tự công cộng”, “gây tổn hại hoặc làm mất uy tín cho bên thứ ba hoặc Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cùng với SKword Co., Ltd.” thì việc sử dụng đường link liên kết có thể sẽ bị từ chối. Vui lòng tải xuống banner quảng cáo bên dưới rồi thiết lập đường link liên kết.

  • Trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định

5. Về bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi tuyệt đối sẽ không công khai thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, tuổi, v.v...) thu được từ các khảo sát, v.v... trên trang web này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 
Vui lòng tham khảo tại đây để tìm hiểu thêm về chính sách cơ bản liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân ở SKword Co., Ltd.
Xem chi tiết (tiếng Anh)

6. Phạm vi áp dụng

Chính sách của trang web này chỉ áp dụng cho trang web này.

7. Quầy liên hệ

Thông tin về quầy liên hệ cho các thắc mắc liên quan đến trang web như sau. 

Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
SKword Co., Ltd.
TEL: 052-953-7161
*Thời gian tiếp nhận là từ 10:00~17:00 các ngày thường
Người phụ trách: Sawada, Ito