Sự kiện kết nối

Chúng tôi sẽ tổ chức buổi giới thiệu và buổi gặp gỡ trực tiếp với các công ty Nhật Bản dành cho những người đang sinh sống ở Nhật Bản và muốn làm việc với tư cách kỹ năng đặc định.
Nếu các bạn muốn tham gia buổi giới thiệu và buổi gặp gỡ trực tiếp với các công ty thì hãy đăng ký nhé.

Lịch trình của Sự kiện kết nối trong năm tài chính 2023 như sau đây.

Sự kiện kết nối

Buổi giới thiệu doanh nghiệp chung trực tiếp

<Tổ chức tại Tokyo>
Ngày 13 tháng 12 năm 2023 (Thứ Tư) Địa điểm: Trung tâm Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-Kan

<Tổ chức tại Osaka>
Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Thứ Sáu) Địa điểm: Hội trường Namba Midosuji

<Tổ chức tại Fukuoka>
Ngày 30 tháng 1 năm 2024 (Thứ Ba) Địa điểm: Hội trường FFB

Kết nối trực tuyến và gặp gỡ trao đổi

Dự kiến tổ chức trong suốt thời gian từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 (thứ Hai) đến ngày 20 tháng 3 năm 2024 (thứ Tư)