• TRANG CHỦ
  • Thông tin về Sự kiện - Buổi thuyết trình

Thông tin về Sự kiện - Buổi thuyết trình

Chúng tôi sẽ tổ chức trên phạm vi toàn quốc các buổi thuyết trình để cung cấp thông tin một cách dễ hiểu về chế độ tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”, cũng như các sự kiện kết nối để kết nối những người muốn làm việc tại Nhật Bản với tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định” với công ty Nhật Bản.

Về sự kiện kết nối

Chúng tôi sẽ tổ chức buổi phỏng vấn với công ty Nhật Bản dành cho những người muốn làm việc tại Nhật Bản với kỹ năng đặc định. Nếu bạn muốn trao đổi với công ty Nhật Bản, đừng quên đăng ký nhé. Nếu phía công ty cũng muốn trao đổi với bạn, chúng tôi sẽ thông báo thời gian phỏng vấn cho bạn. Có thể tham gia trực tuyến từ nhà, v.v...

* Hình ảnh thực tế của hội trường

Thời gian tổ chức

Sự kiện kết nối cho đến tháng 3 năm 2021 đã kết thúc.
Cảm ơn bạn đã tham gia. Hãy chờ đợi sự kiện tiếp theo nhé.