Sự kiện kết nối

Sự kiện kết nối cũng sẽ được tổ chức trong năm tài chính 2023!
Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên trang này ngay sau khi có quyết định.

Chúng tôi sẽ tổ chức buổi giới thiệu và buổi gặp gỡ trực tiếp với các công ty Nhật Bản dành cho những người đang sinh sống ở Nhật Bản và muốn làm việc với tư cách kỹ năng đặc định.
Nếu các bạn muốn tham gia buổi giới thiệu và buổi gặp gỡ trực tiếp với các công ty thì hãy đăng ký nhé.