Арга хэмжээ,Тайлбар хурлын мэдээлэл

Оршин суух зөвшөөрөл "Тусгай ур чадвартай ажилтан" -ны тогтолцоог ойлгоход хялбар байдлаар мэдээлэх, Оршин суух зөвшөөрөл "Тусгай ур чадвартай ажилтан"-аар японд ажиллах хүсэлтэй хүмүүст японы компаниудыг танилцуулах зорилгоор бид мэдээлэл хийх уулзалт зохион байгуулах болно.

Ажлын байр танилцуулах арга хэмжээний тухай

Тусгай ур чадвараар Японд ажиллах хүсэлтэй хүмүүст зориулан Японы компанитай ярилцлага зохион байгуулна. Японы компанитай ярилцах хүсэлтэй хүн заавал бүртгүүлнэ үү. Хэрэв компани тантай ярилцахыг хүсч байвал ярилцлагын цагийг танд мэдэгдэх болно.
Гэрээсээ онлайнаар оролцох болно.

*Бодит байршилаас авсан үзэгдлүүд

Зохион байгуулах хуваарь

2021 оны 3-р сар хүртэл ажлын байр танилцуулах арга хэмжээ дууслаа. Оролцсон танд баярлалаа.
Дараагийн арга хэмжээ хүртэл хүлээнэ үү.