Ажлын байр танилцуулах арга хэмжээ

2023 оны 4-р сараас 2024 оны 3-р сарын хооронд Ажлын байр танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулах болно!
Тодорхой мэдээлэл гарсны дараа энэ хуудсанд дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах болно.

Японд амьдарч буй тусгай ур чадвараар ажиллах хүсэлтэй хүмүүст зориулан Японы компаниудын талаар мэдээлэл, ярилцлага хийх болно.
Компаний танилцуулах уулзалт, ярилцлагад оролцохыг хүсвэл өргөдөл гаргана уу.