нууцлалын бодлого

1. Эхлэл

Тусгай ур чадварын дадлагажигч ажилтныг дэмжих нэгдсэн вэбсайтыг зохион байгуулах “www.ssw.go.jp” URL хаягаар харуулах вэбсайт (цаашид “үндсэн вэбсайт” гэх) нь SKword Co., Ltd. болон Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын захиалгаар удирдаж, ажиллуулах болно.
Энэ хуудсан дээр вэбсайтыг ашиглах нөхцлийг тайлбарлах болно.
Нэмж дурдахад эдгээр вэбсайтын нийтлэлийг сайжруулах, сайжруулах зорилгоор эдгээр нөхцлүүд гэх мэтийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой.

2. Зохиогчийн эрхийн тухай

Энэ вэбсайт дээр байрлуулсан агуулга нь зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдана.
Энэ вэбсайтын агуулгын тухай үндсэн вэбсайтаас эх сурвалжыг тодруулснаар “хувийн хэрэгцээнд зориулж хуулбарлах” эсвэл “иш татах” гэх мэт зохиогчийн эрхийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйлдлийг хийхээс бусад тохиолдолд Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар болон SKword Co., Ltd.-ийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, өөр зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

3. Сануулга

Үндсэн вэбсайтад байршуулсан мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангахын тулд бүхий л хүчин чармайлт гаргасан боловч Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар болон SKword Co., Ltd. нь тус вэбсайт дахь мэдээллийг ашиглан хэрэглэгчид хийсэн аливаа үйлдлийг хариуцахгүй болно.

4. Холбоосын тухай

Зарчмын хувьд та үндсэн вэбсайтын холбоосыг чөлөөтэй ашиглаж болно.Үндсэн вэбсайтын холбоос гэдгийг гуравдагч этгээд танихын тулд тохиргоо-тодруулж зааж өгнө үү.
Нэмж дурдахад төлбөртэй эсвэл гишүүнчлэлийн систем гэх мэт үл ойлголцлыг гуравдагч этгээдэд өгч болзошгүй вэбсайтууд дээр энэ вэбсайтыг ашиглахаас татгалзана уу (төлбөртэй сайтууд эсвэл нэвтрэх хязгаарлалттай сайтууд).
Түүнчлэн, холбоосыг байршуулах сайтын агуулга, холбоосыг ашиглах нь “нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг”, “гуравдагч этгээд, Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар болон SKword Co., Ltd.-д хохирол учруулсан, итгэл үнэмшлийг алдагдуулсан” байж болзошгүй юм. Хэрэв энэ нь тогтоогдвол бид холбоосыг ашиглахаас татгалзаж болно.
Доорх баннерыг татаж аваад холбоосыг нь тохируулна уу.

  • Тусгай ур чадварын дадлагажигч ажилтанг дэмжих нэгдсэн вэб сайт

5. Хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар

Үндсэн вэбсайт дээрх санал асуулгын хуудсаас авсан хувийн мэдээлэл (нэр, хаяг, нас гэх мэт) -ийг огт задлахгүй. Мөн бид хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд өгөхгүй болон өөр зорилгоор ашиглахгүй. 
SKword Co., Ltd. компанийн хувийн мэдээллийг хамгаалах талаархи үндсэн бодлогыг эндээс авна уу.
Дэлгэрэнгүй үзэх (Зөвхөн Англи хэлээр)

6. Хамрах хүрээ

Үндсэн сайтын бодлого нь зөвхөн энэ вэбсайтад хамаарна.

7. Лавлагааны цонх

Вэбсайттай холбоотой асуудлаар холбоо барих 

Шуудан: 461-0001
Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi
SKword Co., Ltd.
Утас: 052-953-7161
*Хүлээн авах, ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цаг
Хариуцагч: Sawada, Ito