Оршин суух зөвшөөрөл "Тусгай ур чадвар" гэдэг нь

Дараах 14-н чиглэлээр тусгай ур чадвараар ажиллах боломжтой.

Тусгай ур чадвар 1-р зэргээр ажиллах боломжтой салбар

 • Асаргаа, сувилал

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст туслах ажил

 • Барилга байгууламжийн цэвэрлэгээ

  Барилгын доторх цэвэрлэгээний ажил

 • Барилга

  Байшин болон барилга зэрэг барилга байгууламж барих ажил

 • Эд анги, хэв үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэл

  Усан онгоц үйлдвэрлэх ажил

 • Автомашины засвар үйлчилгээ

  Автомашиныг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх ажил

 • Агаарын тээвэр

  Онгоцонд ачаа тээш ачих, онгоцыг шалгаж, засвар үйлчилгээ хийх ажил

 • Зочид буудал

  Зочид буудалд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах, үйлчилгээний ажил

 • Хөдөө аж ахуй

  Хүнсний ногоо тариалах, хураах, гахай, үхэр, тахиа зэрэг амьтдыг маллах ажил

 • Загас агнуурын аж ахуй

  Загас барих, загас үржүүлэх ажил

 • Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

  Хоол хүнс хийх ажил

 • Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл

  Ресторанд үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх, хоол зөөх ажил

Тусгай ур чадвар 2-р зэргээр ажиллах боломжтой салбар

 • Барилга

  Байшин болон барилга зэрэг барилга байгууламж барих ажлын хариуцагч

 • Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэл

  Усан онгоц үйлдвэрлэх ажлын хариуцагч

Сэдэв

Ур чадварын дадлага нь сургалтын оршин суух зөвшөөрөл боловч тусгай ур чадвар нь ажил хийх оршин суух зөвшөөрөл юм.

Тусгай ур чадварын 1-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл

Тусгай ур чадварын 2-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл

 • Хугацаа хязгаарлагдахгүй
 • Гэр бүлээ татан авах боломжтой