Оршин суух зөвшөөрөл "Тусгай ур чадвар" гэдэг нь

Дараах 12 чиглэлээр тусгай ур чадвараар ажиллах боломжтой.

Тусгай ур чадвар 1-р зэргээр ажиллах боломжтой салбар

Эд анги, хэв үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл

 • Хуучин эд анги, хэв үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Хуучин аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Хуучин цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажил

 • Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэл

  Усан онгоц үйлдвэрлэх ажил

 • Автомашины засвар үйлчилгээ

  Автомашиныг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх ажил

 • Агаарын тээвэр

  Онгоцонд ачаа тээш ачих, онгоцыг шалгаж, засвар үйлчилгээ хийх ажил

 • Зочид буудал

  Зочид буудалд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах, үйлчилгээний ажил

 • Хөдөө аж ахуй

  Хүнсний ногоо тариалах, хураах, гахай, үхэр, тахиа зэрэг амьтдыг маллах ажил

 • Загас агнуурын аж ахуй

  Загас барих, загас үржүүлэх ажил

 • Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

  Хоол хүнс хийх ажил

 • Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл

  Ресторанд үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх, хоол зөөх ажил

Тусгай ур чадвар 2-р зэргээр ажиллах боломжтой салбар

 • Барилга байгууламжийн цэвэрлэгээ

  Барилгын доторх цэвэрлэгээний ажлын хариуцагч

 • Барилга

  Байшин болон барилга зэрэг барилга байгууламж барих ажлын хариуцагч

 • Эд анги, хэв үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл

  Эд анги зэрэг үйлдвэрлэх ажлын хариуцагч

 • Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэл

  Усан онгоц үйлдвэрлэх ажлын хариуцагч

 • Автомашины засвар үйлчилгээ

  Автомашиныг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх ажлын хариуцагч

 • Агаарын тээвэр

  Онгоцонд ачаа тээш ачих, онгоцыг шалгаж, засвар үйлчилгээ хийх ажлын хариуцагч

 • Зочид буудал

  Зочид буудалд үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах, үйлчилгээний ажлын хариуцагч

 • Хөдөө аж ахуй

  Хүнсний ногоо тариалах, хураах, гахай, үхэр, тахиа зэрэг амьтдыг маллах ажлын хариуцагч

 • Загас агнуурын аж ахуй

  Загас барих, загас үржүүлэх ажлын хариуцагч

 • Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

  Хоол хүнс хийх ажлын хариуцагч

 • Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл

  Ресторанд үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх, хоол зөөх ажлын хариуцагч

Сэдэв

Ур чадварын дадлага нь ур чадвар эзэмшихэд зориулсан оршин суух зөвшөөрөл, харин тусгай ур чадвар нь ажиллахад зориулсан оршин суух зөвшөөрөл юм.

Тусгай ур чадварын 1-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл

Тусгай ур чадварын 2-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл

 • Оршин суух хугацаанд тогтоосон хязгаар байхгүй
 • Гэр бүлээ татан авах боломжтой