Тусгай ур чадварын системийн тухай

Тусгай ур чадвар гэдэг нь Япон улсад гадаад иргэдийг амьдрах тал дээр дэмжих зорилгоор бий болгосон оршин суух зөвшөөрөл юм. Тусгай ур чадварт 1-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл, 2-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл багтдаг бөгөөд 2-р зэргийн оршин суух зөвшөөрөл нь 1-р зэргийн оршин суух зөвшөөрлөөс илүү нарийн мэргэжлийн ур чадвар шаарддаг. Дэлгэрэнгүйг доорх цэсээс харна уу.

Тусгай ур чадварын тухай

Тусгай ур чадварын оршин суух зөвшөөрөл авахад