Хөдөлмөрийн Яармаг

Гадаадад амьдардаг гадаад иргэнэд тусгай ур чадварын системийн талаар болон компаниудын талаар онлайнаар тайлбарлах болно.
Арга хэмжээ болох өдөр компаний ажилтнуудаас Япон хэлээр асуулт асуух боломжтой.

2023 оны 4-р сараас 2024 оны 3-р сарын хооронд гадаад дахь Хөдөлмөрийн Яармаг дууслаа. Оролцсон танд баярлалаа.

Гадаад дахь хөдөлмөрийн яармаг
<Зохион байгуулах орон (Нийт 11 улс)>
Индонез, Филиппин, Тайланд, Вьетнам, Камбож, Узбекистан, Шри Ланка, Балба, Монгол, Энэтхэг, Бангладеш

<1 дэх удаа>
2023 оны 12-р сар 2-ны өдөр (Бямба)

<2 дахь удаа>
2024 оны 2-р сар 24-ний өдөр (Бямба)

<3 дахь удаа>
2024 оны 2-р сар 25-ны өдөр (Ням)