ข้อมูลกิจกรรมและงานแนะแนว

มีการจัดงานทั่วประเทศ ได้แก่ การจัดงานแนะแนวเพื่อให้ทราบถึงระบบของสถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" ให้เข้าใจได้ง่าย และการจัดกิจกรรมจับคู่การจ้างงานเพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นและทุกท่านที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" ได้พบกัน

กิจกรรมจับคู่การจ้างงาน

จัดให้มีการสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นสำหรับทุกท่านที่ต้องการทำงานด้วยทักษะเฉพาะทางที่ญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องการพูดคุยกับบริษัทญี่ปุ่น กรุณาลงทะเบียน
หากทางฝั่งบริษัทต้องการพูดคุยกับคุณ จะแจ้งเวลาการสัมภาษณ์ให้คุณทราบ
คุณสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้จากที่บ้านหรือที่อื่น ๆ

*ฉากจากสถานที่จริง

เวลาการจัดกิจกรรม

กิจกรรมจับคู่การจ้างงานซึ่งจัดให้มีขึ้นจนถึงเดือนมีนาคม 2021 ได้สิ้นสุดลงแล้ว
ขอขอบคุณที่เข้าร่วม โปรดรอติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป