• होम
  • मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट

मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट

आर्थिक वर्ष 2023 मापनि मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट आयोजना गरिनेछ!
विस्तृत जानकारी निर्धारण भएपछि यस पेजमा राखिने छ।

जापानमा बसोबास गरेर निर्दिष्ट सीपमा रही परिश्रम गर्न चाहने समस्त महानुभावका निमित्त, जापानका कम्पनीको वर्णन भेला तथा अन्तर्वार्ता भेला आयोजना गरिनेछ।
कम्पनीको वर्णन भेला या अन्तर्वार्ता भेलामा सहभागी हुन चाहने महानुभावले अवश्यपनि आवेदन दिनुहोला।