• होम
  • मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट

मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट

जापानमा बसोबास गरेर निर्दिष्ट सीपमा रही परिश्रम गर्न चाहने समस्त महानुभावका निमित्त, जापानका कम्पनीको वर्णन भेला तथा अन्तर्वार्ता भेला आयोजना गरिनेछ।
कम्पनीको वर्णन भेला या अन्तर्वार्ता भेलामा सहभागी हुन चाहने महानुभावले अवश्यपनि आवेदन दिनुहोला।

आर्थिक वर्ष २०२३ मिलान (म्याचिङ) इभेन्टको मिति निम्नानुसार हुनेछ।

मिलान (म्याचिङ) इभेन्ट

प्रत्यक्ष भेटेर गरिने ढाँचाको उद्योगहरूको संयुक्त वर्णन भेला

<टोकियो आयोजना>
सन् २०२३ डिसेम्बर १३ (बुध) स्थान: सान्ग्योउ बोउएकि सेन्टर; हामामाचुच्योउ-खान

<ओसाका आयोजना>
सन् २०२४ जनवरी १९ (शुक्र) स्थान: नाम्बा मिदोउसुजि हल 

<फुकुओका आयोजना>
सन् २०२४ जनवरी ३० तारिख (मङ्गल) स्थान: FFB हल 

अनलाइन म्याचिङ/ अन्तर्वार्ता

सन् २०२३ नोभेम्बर २० (सोम) ∼ सन् २०२४ मार्च २० (बुध) त्रैमासिक रूपमा आयोजना गर्ने योजना