• होम
  • कार्यक्रम / सूचना सत्र जानकारी

कार्यक्रम / सूचना सत्र जानकारी

निवासको स्थिति "निर्दिष्ट सीप" प्रणालिहरु बुझ्ने गरि जानकारि दिने सूचना सत्र तथा निवासको स्थिति "निर्दिष्ट सीप" का साथ जापानमा काम गर्न चाहने सबैजानाको लागि जापानको कम्पनिसँगको मिलान (म्याचिङ) कार्यक्रम आयोजना गराइनेछ।

मिलान (म्याचिङ) को बारेमा

निर्दिष्ट सीपका साथ जापानमा काम गर्न चाहने मानिसका लागि जापानको कम्पनिसँगको अन्तरबार्ताको पनि व्यबस्था गर्नेछौं।
जापानको कम्पनिसँग कुरा गर्न चाहने व्यक्तिले अवश्यपनि दर्ता गर्नुहोला।
यदि कम्पनीले पनि तपाईंहरु संग कुरा गर्न चाहन्छ भने, तपाईंहरुलाई अन्तर्वार्ताको समय थाहा दिनेछौं।
तपाईं घर बाट अनलाइन भाग लिन सक्नुहुनेछ।

*वास्तविक स्थलका दृश्यहरू

कार्यक्रम तालिका

मार्च २०२१ सम्मको मिलान (म्याचिङ) समाप्त भएको छ। सहभागिताको लागि धन्यवाद। कृपया अर्को घटना सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्।