Түгээмэл асуултууд

Юуны өмнө та ур чадварын дадлагыг дүүргэнэ үү.
Хэрэв ур чадварын дадлагыг үргэлжлүүлэхгүй байх зэрэг онцгой шалтгаан байгаа бол хүлээн авагч байгууллага эсвэл гадаадын иргэдийн ур чадварын дадлагын байгууллагатай холбогдоно үү.

Ур чадварын 2-р зэргийг амжилттай авсан хүмүүс шалгалт өгөхгүйгээр ажиллах боломжтой.
Гэсэн хэдий ч, ур чадварын дадлагаас өөр чиглэлээр ажиллах тохиолдолд ажиллахыг хүсч буй чиглэлээрээ ур чадварын шалгалт өгөх шаардлагатай.

Тусгай ур чадварын 1-р зэргээр ажиллах тохиолдолд гэр бүлээ татан авч чадахгүй.
Гэсэн хэдий ч, хэрэв Японд аль хэдийн олон улсын оюутны эхнэр, хүүхэд гэх мэт гэр бүлийн оршин суух зөвшөөрөлтэй амьдарч байгаа бол оршин суух зөвшөөрлөө өөрчлөх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ХШНОСХГ-с авна уу.

Шалгалтанд тэнцсэн эсвэл ур чадварын дадлага 2-р зэрэг, 3-р зэргийн сургалтыг амжилттай дүүргэсэн тохиолдолд шаардлагагүй.
Тусгай ур чадвараар ажиллахын тулд 18 нас хүрсэн байх шаардлагатай.

Хэрэв ажил хайж байгаа бол оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд Японд үлдэх боломжтой бөгөөд хэрэв та ижил чиглэлээр ажиллах бол шалгалт өгөхгүйгээр өөр компанид ажиллах боломжтой.
Гэвч 3 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар ажлын байр хайхгүй байх зэрэг онцгой шалтгаан байхгүй бөгөөд 3 ба түүнээс дээш сар “тусгай ур чадвар” -тай холбоотой үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол таны оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгох боломжтой.

Жолооны үнэмлэхтэй бол болно.
Нэмж дурдахад, Японы амьдралтай холбоотой янз бүрийн мэдээллийг компаниас хийх тайлбар ярианаас сонсох боломжтой.
Түүнчлэн “Ахуй амьдрал, ажлын талаарх зөвлөмж, гарын авлага” -д Японд ажиллаж, амьдрахад чухал мэдээллүүд багтсан болно.
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mongolian.html

Цагийн ажил хийх зэрэг мэргэжлээс бусад ажил эрхлэх зөвшөөрөл олгох боломжгүй.

“Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг”-н оршин суух зөвшөөрлөөр Японд байх хамгийн дээд хугацаа 5 жил.
Тиймээс байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах нь хэцүү.

2020 оны 4-р сараас эхлэн шалгалт өгөхийн төлөө богино хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгож эхлэсэн учир Япон улсад ирж ​​шалгалт өгөх боломжтой.

Шалгалтыг хэдэн ч удаа өгч болох боловч шалгалтанд орох бүрт мөнгө зарцуулагдах болно.

Аль нэг шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд Япон сангийн Япон хэлний суурь мэдлэгийн шалгалтыг заавал өгөх шаардлагагүй.
Гэсэн хэдий ч, хэрэв асаргаа сувилалын салбарт ажиллах бол эдгээр шалгалтын аль нэг дээр нэмж Асаргаа сувилгааны Япон хэлний үнэлгээний шалгалтыг өгөх шаардлагатай болно.

Ур чадварын дадлага 2-р зэргийг амжилттай дүүргэсэн бол Япон хэлний шалгалт өгөх шаардлагагүй, харин ажиллахыг хүсч буй салбарынхаа ур чадварын шалгалтыг өгөх шаардлагатай.

Шалгалтын хуваарийг Хууль зүйн яамны вэб сайтаас харна уу. (Зөвхөн Япон хэлээр)
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00064.html

Үндсэндээ компани төлөх ёстой.
Хэрэв цалингаас суутгасан бол ХШНОСХГ-руу хандаарай.

Та “Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг” -ийн оршин суух зөвшөөрлөөр ажилладаг бол дэмжлэг нь тухайн компани таны төлөө хийх ёстой зүйл тул дэмжлэг олгогдохгүй байгаа тохиолдолд ХШНОСХГ-д хандана уу.