Яавал ажиллаж чадах вэ?

Тусгай ур чадварын 1-р зэргийн оршин суух зөвшөөрлөөр ажиллахын тулд Япон хэлний шалгалт болон ур чадварын шалгалтыг өгч тэнцсэн байх шаардлагатай. (Ур чадварын 2-р зэргийг амжилттай дүүргэсэн хүмүүс шалгалт өгөх шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч, өөр чиглэлээр ажиллахыг хүсч байгаа бол ажиллахыг хүсч буй салбарын ур чадварын шалгалтыг өгөх хэрэгтэй). Үүний дараа, хэрэв компанитай гэрээ байгуулсан бол тусгай ур чадварын оршин суух зөвшөөрөл хүсч өргөдөл гаргаж болно.

Ажиллах хүртлэх үе шат

Гадаад улсад байгаа хүмүүсийн хувьд

Япон хэлний шалгалт/Ур чадварын шалгалт (Ур чадварын дадлагыг амжилттай дүүргэсэн хүмүүс шаардлагагүй)

Компанитай гэрээ байгуулах

ХШНОСХГ-д оршин суух зөвшөөрөл зэрэг өргөдөл гаргах

Ажиллах

Япон улсад байгаа гадаад оюутнуудын хувьд

Япон хэлний шалгалт/Ур чадварын шалгалтанд тэнцэх

Компанитай гэрээ байгуулах

ХШНОСХГ-д оршин суух зөвшөөрөл зэрэг өргөдөл гаргах

Ажиллах

Япон улсад байгаа ур чадварын дадлагажигчдын хувьд (Адилхан компани)

ХШНОСХГ-д оршин суух зөвшөөрөл зэрэг өргөдөл гаргах

Ажиллах

Япон улсад байгаа ур чадварын дадлагажигчдын хувьд (Өөр компани)

Компанитай гэрээ байгуулах

ХШНОСХГ-д оршин суух зөвшөөрөл зэрэг өргөдөл гаргах

Ажиллах

* Ур чадварын дадлага, мэргэжил чиглэлийн салбарт ажиллах тохиолдолд.