Гадаад иргэдийн мэдээллийн төв

Тусгай ур чадварын системийг ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх

Тусгай ур чадвартай ажилтан гэсэн оршин суух зөвшөөрлөөр ажиллахыг хүсч буй гадаадын иргэн та, материал бүрдүүлэлийн талаар асуулт байвал утсаар холбогдоно уу. Бичиг баримтын бичих арга, материалын бүрдүүлэлт зэрэгт хичээнгүйлэн хариулах болно.

Утас 0570-013904 (IP, PHS, гадаадаас: 03-5796-7112)
Өдөр ба цаг Ажлын өдрүүдэд 8:30 - 17:15
Хэл
 • Япон хэл
 • Англи хэл
 • Хятад хэл
 • Солонгос хэл
 • Вьетнам хэл
 • Филиппин
 • Испани хэл
 • Португал хэл
 • Непал хэл
 • Индонези хэл
 • Тайланд хэл
 • Күмэр хэл
 • Мьянмар хэл
 • Монгол хэл
 • Франц
 • Синхала хэл
 • Урду
И-мэйл info-tokyo@i.moj.go.jp (Зөвхөн Япон, Англи хэлээр)

Гадаад иргэдийн мэдээллийн төвийн тухай