холбоос

Гадаадын иргэдийн амьдралыг дэмжих портал сайт

Гадаад иргэн амьжиргааг дэмжих портал сайт (хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын вэбсайт) нь гадаад иргэдийг тайван амьдрахад нь туслах мэдээллийг өгөх болно.

Амьдралын чиг баримжаа олгох видео

Японд амьдрахаар төлөвлөж буй гадаад иргэн эсвэл амьдарч буй гадаад иргэнийг Японд илүү тайван амьдрах боломжийг олгох, дүрэм журам болон амьдралын хэв маягийг танилцуулсан видео бичлэгүүдийг гадаад иргэнийг дэмжих портал сайтад нийтлэж байна.

Visit Japan Web

Visit Japan хөтөлбөрт гадаад иргэний хил нэвтрэх бүртгэлийг (ED картын мэдээлэл) урьдчилан бүртгүүлснээр хил нэвтрэх бичиг баримт (шинээр хил нэвтрэхэд) нь саадгүй явагдах болно.

Цагаачлалын үйлчилгээний агентлагийн цахим шуудан түгээх үйлчилгээ

Японд амьдарч буй гадаад иргэнд хэрэгтэй мэдээллийг нь хүргэх цахим шуудан илгээх үйлчилгээг үзүүлж байна.