Видеогоор системийг танилцуулах

Системийн талаарх видео танилцуулга

Тусгай ур чадварын системийг тоймлон танилцуулж, Японд ажиллаж буй сэнпай гадаад иргэдээс ирсэн мессежийг танилцуулж байна.

Тусгай ур чадвараар ажиллах боломжтой 12 салбарыг танилцуулах видео

Тусгай ур чадвараар ажиллах 12 салбарын сэтгэлд нийцэх тал болон давуу талуудыг видеогоор танилцуулах болно.
Энэхүү бичлэг нь 2020 оны 12-р сарын байдлаараа байгаа бөгөөд “Эд анги, хэв үйлдвэрлэл” “Аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл” “Цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл” гэсэн 3-н салбар нь 2022 оны 5-р сард “Эд анги, хэв үйлдвэрлэл / Аж үйлдвэрийн техник, тоног техееремж үйлдвэрлэл / Цахилгаан болон цахим мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэл” хэмээн нэгтгэсэн.

Үүнээс гадна 2023 оны 8-р сард тусгай ур чадвар 2-р зэрэг буюу "Барилга байгууламжийн цэвэрлэгээ", "Материал・Аж үйлдвэрийн машин механизм・Цахилгаан, электрон болон мэдээлэлтэй холбоотой үйлдвэрлэлийн салбар", "Автомашины засвар үйлчилгээ", "Агаарын тээвэр", "Зочид буудал", "Хөдөө аж ахуй", "Загас агнуурын аж ахуй", "Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл", "Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл" гэсэн 9-н салбар болон "Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэл"-ийн салбарт гагнуурын ангиллаас бусад бүх төрлийн ажлын ангилал нэмэгдсэн.

Асаргаа, сувилалын салбар

Барилга байгууламжийн цэвэрлэгээний салбар

Эд анги, хэв үйлдвэрлэлийн салбар

Аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн салбар

Цахилгаан, цахим мэдээллийн холбогдох үйлдвэрлэлийн салбар

Барилгын салбар

Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэлийн салбар

Автомашины засвар үйлчилгээний салбар

Агаарын тээвэрийн салбар

Зочид буудлын салбар

Хөдөө аж ахуйн салбар

Загас агнуурын аж ахуйн салбар

Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбар

Нийтийн хоолны салбар