Видеогоор системийг танилцуулах

Системийн талаарх видео танилцуулга

Тусгай ур чадварын системийг тоймлон танилцуулж, Японд ажиллаж буй сэнпай гадаад иргэдээс ирсэн мессежийг танилцуулж байна.

Тусгай ур чадвар салбар тус бүрээр танилцуулах видео

Тусгай ур чадварын 14 салбар тус бүрийг сонирхол татахуйц зүйл, салбарын онцлогийг харуулсан видеогоор тайлбарласан болно.

Асаргаа, сувилалын салбар

Барилга байгууламжийн цэвэрлэгээний салбар

Эд анги, хэв үйлдвэрлэлийн салбар

Аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн салбар

Цахилгаан, цахим мэдээллийн холбогдох үйлдвэрлэлийн салбар

Барилгын салбар

Хөлөг онгоц, усан онгоцны үйлдвэрлэлийн салбар

Автомашины засвар үйлчилгээний салбар

Агаарын тээвэрийн салбар

Зочид буудлын салбар

Хөдөө аж ахуйн салбар

Загас агнуурын аж ахуйн салбар

Ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбар

Нийтийн хоолны салбар