• TRANG CHỦ
  • Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú
dành cho người nước ngoài

Hỗ trợ việc sử dụng chế độ kỹ năng đặc định

Nếu bạn là người nước ngoài muốn làm việc với tư cách lưu trú là Kỹ năng đặc định và có bất cứ thắc mắc gì về thủ tục, v.v..., hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ về cách viết hồ sơ và thủ tục, v.v…
Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn cho những người gặp khó khăn khi nhập cảnh hoặc trở về nước, bị ảnh hưởng do bệnh dịch do virus corona chủng mới.

TEL 0570-013904
(Gọi từ nước ngoài qua điện thoại IP, PHS: 03-5796-7112)
Ngày và thời gian Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30~17:15
Ngôn ngữ
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Tagalog
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Bồ Đào Nha

Tổng đài hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định (SSWTSC) đã đóng cửa vào cuối tháng 03/2021.