• TRANG CHỦ
 • Thông tin về Tổng đài hỗ trợ qua điện thoại

Thông tin về Tổng đài hỗ trợ qua điện thoại

Tổng đài hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định

Hỗ trợ việc sử dụng chế độ kỹ năng đặc định

Nếu bạn là người nước ngoài muốn làm việc với tư cách lưu trú là Kỹ năng đặc định và có bất cứ thắc mắc gì về thủ tục, v.v..., hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ về cách viết hồ sơ và thủ tục, v.v…
Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn cho những người gặp khó khăn khi nhập cảnh hoặc trở về nước, bị ảnh hưởng do bệnh dịch do virus corona chủng mới.

TEL 03-6633-2539
Ngày và thời gian Ngày: Từ thứ Ba đến thứ Bảy
Thời gian: Từ 11:00~19:00
(Nghỉ vào Chủ nhật, thứ Hai và ngày lễ)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hoa giản thể
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Myanmar
 • Tiếng Nepal
 • Tiếng Mông Cổ
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Sinhala
 • Tiếng Urdu

Trung tâm cuộc gọi sẽ đóng cửa vào cuối tháng 03/2021.
Sau đó, vui lòng gọi cho Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài.

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài
TEL: 0570-013904 (Gọi từ nước ngoài qua điện thoại IP, PHS: 03-5796-7112)
Ngày và thời gian: từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30~17:15