Tập hợp liên kết

Trang web cổng thông tin hỗ trợ cuộc ng người nước ngoài

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài (trong trang web của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản) là nơi cung cấp thông tin để người nước ngoài có thể an tâm sinh sống.

Video định hướng cuộc ng

Chúng tôi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài các video hướng dẫn cuộc sống tại Nhật giới thiệu về các quy tắc sinh hoạt, v.v... ở Nhật Bản để giúp những người nước ngoài đang sinh sống hoặc có ý định sinh sống tại Nhật Bản có thể dễ dàng sinh sống tại Nhật Bản.

Visit Japan Web

Ứng dụng Visit Japan Program cho phép đăng ký trước hồ sơ nhập cảnh dành cho người nước ngoài (thông tin thẻ ED) để người nước ngoài có thể thực hiện thủ tục nhập cảnh (chỉ áp dụng cho nhập cảnh mới) thuận tiện hơn.

Dịch vụ phân phối email của Cơ quan Dịch vụ Di trú

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gửi thông tin hữu ích qua email dành cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.