Giới thiệu về chế độ này qua video

Video giới thiệu về chế độ

Chúng tôi sẽ giới thiệu về khái quát chế độ kỹ năng đặc định và lời khuyên từ những người nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản trong thực tế.

Video giới thiệu phân loại theo từng ngành nghề kỹ năng đặc định

Chúng tôi sẽ giải thích qua video cho từng lĩnh vực về điểm thu hút và những điều cần chú ý của 14 ngành nghề kỹ năng đặc định.

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng

Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà

Lĩnh vực ngành vật liệu

Lĩnh vực ngành chế tạo máy công nghiệp

Lĩnh vực ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử

Lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô

Lĩnh vực hàng không

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực ngư nghiệp

Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống