Làm thế nào để có thể làm việc

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn cần phải tham gia và đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 thì không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Sau đó, nếu bạn ký hợp đồng với công ty, bạn có thể xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định.

Quá trình cho đến khi làm việc

Đối với những người ở nước ngoài

Đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng (không yêu cầu điều này với người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng)

Ký hợp đồng với công ty

Nộp đơn xin tư cách lưu trú, v.v... cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Làm việc

Đối với du học sinh tại Nhật Bản

Đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng

Ký hợp đồng với công ty

Nộp đơn xin tư cách lưu trú, v.v... cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Làm việc

Đối với thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (Cùng công ty)

Nộp đơn xin tư cách lưu trú, v.v... cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Làm việc

Đối với thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (Công ty khác)

Ký hợp đồng với công ty

Nộp đơn xin tư cách lưu trú, v.v... cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Làm việc

*Trường hợp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến loại công việc cần đào tạo thực tập kỹ năng.