Tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định" là gì?

Bạn có thể làm việc trong 14 lĩnh vực sau đây với các kỹ năng đặc định.

Các lĩnh vực bạn có thể làm việc với Kỹ năng đặc định số 1

Các lĩnh vực bạn có thể làm việc với Kỹ năng đặc định số 2

 • Xây dựng

  Chỉ huy công việc xây dựng công trình như nhà ở và tòa nhà, v.v...

 • Công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải

  Chỉ huy công việc đóng tàu

Chủ đề

Thực tập kỹ năng là tư cách lưu trú nhằm mục đích đào tạo, còn kỹ năng đặc định là tư cách lưu trú để làm việc.

Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1

 • Bạn có thể làm việc tại Nhật Bản, với tổng thời gian là 5 năm
 • Bạn không thể dẫn theo gia đình
 • Bạn có thể nhận được mức lương tương đương với người Nhật
 • Bạn có thể được đào tạo tiếng Nhật
 • Bạn có thể nhận được nhiều hỗ trợ khác nhau từ công ty

Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 2

 • Không có thời hạn
 • Bạn có thể dẫn theo gia đình đến Nhật Bản