Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

Về kỳ thi

Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí. Bạn có thể truy cập vào trang web để xem những dạng câu hỏi trong bài thi. Ngoài ra, còn có các giáo trình dùng để học và câu hỏi mẫu được đăng trên trang web. Chúng tôi sẽ đăng các câu hỏi trong đề thi của một số lĩnh vực để bạn tham khảo dưới đây.

Nội dung chi tiết của kỳ thi

Về những thay đổi của Tư cách lưu trú khác

Những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc.
Bạn có thể ký hợp đồng với công ty, rồi nộp đơn xin tư cách lưu trú cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
Những người có tư cách lưu trú khác (du học, v.v...) cần phải tham gia và đỗ kỳ thi.

Về hợp đồng với công ty

Để ký hợp đồng với công ty, bạn phải tham gia phỏng vấn tuyển dụng và trúng tuyển.
Nếu bạn ở ngoài lãnh thổ Nhật Bản, vui lòng thực hiện phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với công ty, hoặc tham gia buổi phỏng vấn thông qua đơn vị giới thiệu việc làm.
Nếu bạn ở Nhật Bản, có một cơ quan hành chính ở Nhật Bản tên là “Hello Work” chuyên giới thiệu việc làm. Khi tìm kiếm một công việc mới, hãy trao đổi với Hello Work để được tư vấn. Bạn có thể tham khảo ý kiến tại bất kỳ cơ sở Hello Work nào.

Ngoài ra, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong công việc hoặc có bất kỳ điều gì chưa rõ, bạn có thể tham khảo ý kiến tại “Quầy tư vấn dành cho người lao động nước ngoài”.

Chủ đề

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chúng tôi có soạn thảo “Sổ tay hướng dẫn về cư trú và lao động tại Nhật Bản” và đăng tải trên trang web của chúng tôi những thông tin quan trọng khi người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.