• TRANG CHỦ
  • Hội chợ việc làm ở nước ngoài

Hội chợ việc làm ở nước ngoài

Chúng tôi sẽ giải thích trực tuyến về chế độ kỹ năng đặc định và giới thiệu các doanh nghiệp cho những người nước ngoài đang sinh sống tại nước ngoài.
Vào ngày diễn ra sự kiện, các bạn có thể đặt câu hỏi cho nhân viên của các công ty bằng tiếng Nhật.

Hội chợ việc làm ở nước ngoài cũng sẽ được tổ chức trong năm 2024!
Lịch trình chi tiết, v.v... sẽ được đăng tải trên trang này ngay sau khi có quyết định.

Thông tin được đăng tải bên dưới là thông tin liên quan đến Hội chợ việc làm ở nước ngoài năm tài chính 2023.

Hội chợ việc làm ở nước ngoài
<Quốc gia dự kiến tổ chức (tổng cộng 11 quốc gia)>
Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Cambodia, Uzbekistan, Sri Lanka, Mông Cổ, Nepal, Ấn Độ, Bangladesh

<Lần 1>
Ngày 02 tháng 12 năm 2023 (Thứ Bảy)

<Lần 2>
Ngày 24 tháng 02 năm 2024 (Thứ Bảy)

<Lần 3>
Ngày 25 tháng 02 năm 2024 (Chủ nhật)