Hội chợ việc làm

Hội chợ việc làm đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia.

Giới thiệu về chế độ kỹ năng đặc định một cách dễ hiểu.
Giao lưu với nhiều công ty Nhật về kỹ năng làm việc.
Đặt câu hỏi trực tiếp cho đại diện công ty Nhật.
Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng đăng ký qua LINE.

Về Hội chợ việc làm

Nội dung buổi giới thiệu

 1. Giới thiệu về chế độ kỹ năng đặc định một cách dễ hiểu.
 2. Giao lưu với nhiều công ty Nhật về kỹ năng làm việc.
 3. Đặt câu hỏi trực tiếp cho đại diện công ty Nhật.

*Video trình chiếu trong buổi giới thiệu sẽ có phụ đề của 9 thứ tiếng (Tiếng Anh ,Tiếng Tagalog, Khmer, Nepal, Mông Cổ, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Uzbek).
*Những bạn sắp thi đặc định cũng có thể tham gia.
*Những bạn quan tâm và mong muốn làm việc tại Nhật Bản theo tư cách Kỹ năng đặc định có thể tham gia.

Hình thức tham gia buổi giới thiệu

 1. Đăng nhập thông tin cá nhân, lịch trình tham gia trên LINE.
 2. Nhận nội dung chi tiết của buổi giới thiệu và URL tham gia trong tin nhắn qua LINE.
 3. Hãy đăng nhập từ URL bạn nhận được để tham gia buổi giới thiệu trực tuyến.

Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức các buổi giới thiệu khác nhau theo lĩnh vực công việc.
Xin vui lòng đăng kí theo hướng dẫn trên LINE.

LịchLĩnh vực
Lần 1
Ngày 9/11/2021
 • Chăm sóc điều dưỡng
 • Nông nghiệp
Lần 2
Ngày 30/11/2021
 • 3 ngành công nghiệp chế tạo
 • Xây dựng
 • Ngành phục vụ ăn uống
Lần 3
Ngày 22/12/2021
 • Chăm sóc điều dưỡng
 • Nông nghiệp
Lần 4
Ngày 26/1/2022
 • Xây dựng
 • Ngành phục vụ ăn uống

*Thời gian tổ chức có thể sẽ được thay đổi.

Lịch trình chi tiết

Thời gianNội dung
Từ 10:00 AM đến 11:00 AM (Giờ Việt Nam)
Từ 12:00 AM đến 1:00 PM (Giờ Nhật Bản)
Giới thiệu về chế độ kỹ năng đặc định
Từ 11:00 AM đến 3:00 PM(Giờ Việt Nam)
Từ 1:00 PM đến 5:00 PM (Giờ Nhật Bản)
Giới thiệu về doanh nghiệp Nhật Bản (15 doanh nghiệp)

*Hãy lựa chọn doanh nghiệp mà bạn quan tâm.

Đăng ký

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký đã kết thúc.

Đơn vị điều hành

Công ty cổ phần INJESTAR
Văn phòng Kỹ năng đặc định INJESTAR
TEL: 03-6633-2877
Email: i.event@injestar.co.jp
Thời gian tiếp nhận (ngày thường): 10:00~18:00