មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍

ការទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។
មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏អាចដោះស្រាយការសាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលដែលមានការលំបាកក្នុងការចូលប្រទេសជប៉ុន ឬវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19។

ទូរសព្ទ 0570-013904
(VoIP, PHS, សេវាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ 03-5796-7112)
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 5:15 យប់
ភាសា
  • ជប៉ុន
  • អង់គ្លេស
  • ចិន
  • កូរ៉េ
  • វៀតណាម
  • តាកាឡុក
  • អេស៉្បាញ 
  • ព័រទុយហ្គាល់

SSWTSC (មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទាំងស្រុងដល់បុគ្គលិកកម្មករមានជំនាញជាក់លាក់) ត្រូវបានបិទត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។