មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍

ការទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការក្រោមស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់អាចទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនបាន ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីមួយអំពីនីតិវិធីដែលគេមិនយល់។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយបំពេញក្រដាសស្នាម និងនីតិវិធីផ្សេងទៀត។

ទូរសព្ទ 0570-013904
(VoIP, PHS, សេវាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ 03-5796-7112)
ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃធ្វើការ និងម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 5:15 យប់
ភាសា
 • ជប៉ុន
 • អង់គ្លេស
 • ចិន
 • កូរ៉េ
 • វៀតណាម
 • ហ្វីលីពីន
 • អេស៉្បាញ
 • ព័រទុយហ្គាល់
 • នេប៉ាល់
 • ឥណ្ឌូណេស៊ី
 • ថៃ
 • ខ្មែរ
 • ភូមា
 • ម៉ុងហ្គោលី
 • បារាំង
 • ភាសាស៊ិនហាឡា
 • អ៊ូឌូ
អ៊ីមែល​ info-tokyo@i.moj.go.jp (ជាភាសាជប៉ុននិងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)

អំពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍