មតិយោបល់របស់អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត

អានមតិយោបល់របស់អ្នកផ្សេងទៀតដែលពិតជាបានធ្វើការក្រោម​លក្ខខណ្ឌស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។

ការថែទាំមនុស្ស

 • បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការជាបុគ្គលិកសេវាថែទាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលជាបេក្ខជនបុគ្គលិកថែទាំ EPA ហើយដោយសារតែខ្ញុំទើបតែ​ធ្លាក់ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថែទាំដែលមានការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិដោយទទួលបានប្រាំពីរពិន្ទុ ខ្ញុំបាន​សម្រេ​ច​ចិត្តព្យាយាមម្តងទៀត។
 • ខ្ញុំចង់ជាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថែទាំដែលមានការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិឲ្យបានឆាប់ និងក្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបង្រៀនអ្នកដែលមានបំណងក្លាយជាបុគ្គលិកសេវាថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្តល់សេវាថែទាំ។

ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍/ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន (ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងឧបករណ៍ពីមុន)

 • ប្រជាជនជប៉ុនមានសណ្តានចិត្តល្អ ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុនជា​ច្រើន ដូច្នេះទាំងជីវិតការងារ និងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពេញលេញ។
 • ខ្ញុំមានការថប់បារម្ភមុនពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសជប៉ុន ប៉ុន្តែបុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់ និងចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំបានបណ្តុះបណ្តាលខ្ញុំបានយ៉ាងល្អ ហើយខ្ញុំពិតជា​រីករាយណាស់ដែលឥឡូវនេះពួកគេពឹងផ្អែកលើខ្ញុំ។

ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងឧបករណ៍/ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម/ឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិចនិងព័ត៌មាន (ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មពីមុន)

 • ខ្ញុំមានការលំបាកច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសជប៉ុនលើកដំបូង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការ ខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំ ហើយដឹងថាខ្ញុំជួយ គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាន។ ឥឡូវខ្ញុំទម្លាប់នឹងការងាររបស់ខ្ញុំហើយ គោលដៅបន្ទាប់គឺផលិត​ផលិត​ផល​ល្អឲ្យបានលឿនជាងមុន។
 • ខ្ញុំចង់យកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីវិធីគិតបែបជនជាតិជប៉ុន អតិថិវិន័យ សេវាកម្ម និងផ្សេងទៀតមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ត្រឡប់មកវិញ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចកែពង្រឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំ និងរីកចម្រើន​ច្រើន​ជាង​អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងគិតចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមកប្រទេសជប៉ុន។

ការងារសំណង់ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)

 • នៅពេលខ្ញុំមកប្រទេសជប៉ុនដំបូងជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេស ខ្ញុំមាន​ការលំបាកក្នុងការរៀនពីរបៀបធ្វើការ និងរស់នៅក្នុងប្រទេស​ជប៉ុន។
 • ចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញ ខ្ញុំធ្លាប់មានទម្លាប់​ជាមួយ​នឹង​វប្បធម៌ជប៉ុន និងរបៀបធ្វើការ ហើយរបៀបរស់នៅរបស់ខ្ញុំកាន់​តែធូរ​ចិត្ត។

វិស័យផលិតនាវានិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងនាវា (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)

 • ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានមានឱកាសធ្វើការជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេស ជាបុគ្គលិកផលិតនាវា ហើយឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោម​ស្ថាន​ភាពនៃការស្នាក់នៅ (i) របស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់។
 • នៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកហាត់ការ និងបុគ្គ​លិក ហើយការងារ​របស់ខ្ញុំងាយស្រួល ឥឡូវខ្ញុំទម្លាប់នឹងការងារនៅក្រុម​ហ៊ុន​របស់ខ្ញុំ និងការងារជាងផ្សារ។
 • ខ្ញុំខំធ្វើការជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងក្រុម ដោយបង្រៀនការងារនេះដល់​សិក្ខា​កាម និងបុគ្គលិកនៅកន្លែងធ្វើការ។
 • កន្លែងស្នាក់នៅដែលមានទីតាំងនៅជិតក្រុមហ៊ុន និងផ្សារទំនើបផ្តល់​ភាព​ងាយស្រូលក្នុងការរស់នៅ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងការសម្អាតអគារ

 • ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមុនពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសជប៉ុន ប៉ុន្តែដោយមាន​ការ​គាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំអាចទម្លាប់នឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន​បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
 • ខ្ញុំអាចរៀនអំពីបច្ចេកទេសសម្អាតអគារនៅជប៉ុន ភាសាជប៉ុន និងវប្ប​ធម៌​ជប៉ុន។ ខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះ!
 • នៅពេលអនាគត ខ្ញុំចង់ជួយប្រជាជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេស​វៀត​ណាម​ដែលចង់ទៅប្រទេសជប៉ុន ឬមានការងារដែលទាក់ទង​នឹងភាសា​ជប៉ុន។