តំណភ្ជាប់

គេហទំព័រគាំទ្រជីវិតជនបរទេស

វេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស នឹងផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីជួយពលរដ្ឋបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយសុខសន្តិភាព។ (វាគឺជាផ្នែកមួយនៃគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុន។ )

វីដេអូតម្រង់ទិសជីវិត

ដើម្បីជួយជនបរទេសដែលកំពុងគិតថាចង់ទៅប្រទេសជប៉ុន និងជនបរទេសដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន​ទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព យើងបានបង្ហោះវីដេអូពន្យល់ណែនាំអំពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុន និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត នៅលើវេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស។

Visit Japan Web

អ្នកអាចធ្វើអោយនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ (សម្រាប់តែអ្នកចូលថ្មី) ដំណើរការបានកាន់តែរលូន ដោយចុះឈ្មោះទុកជាមុននូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចូលនៃជនជាតិបរទេសក្នុងប្រទេសជប៉ុន (ព័ត៌មានកាត ED)តាមរយៈ Visit Japan Program។

សេវាចែកចាយអ៊ីមែលរបស់ទីភ្នាក់ងារសេវាអន្តោប្រវេសន៍

យើងក៏មានសេវាផ្ញើព្រឹត្តិបត្រតាមអ៊ីម៉ែលដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។