• หน้าแรก
 • ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง

สนับสนุนการใช้งานระบบทักษะเฉพาะทาง

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม
เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง

โทรศัพท์

0570 013904

(จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112 )

วันและเวลา จันทร์-ศุกร์ 8:30 น.-17:15 น.
ภาษา
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเวียดนาม
 • ฟิลิปปินส์
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาเนปาล
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาไทย
 • เขมร
 • ภาษาพม่า
 • ภาษามองโกเลีย
 • ฝรั่งเศส
 • ภาษาสิงหล
 • ภาษาอูรดู
อีเมล info-tokyo@i.moj.go.jp (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง