• หน้าแรก
  • ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง

ศูนย์บริการข้อมูลคนเข้าเมือง

สนับสนุนการใช้งานระบบทักษะเฉพาะทาง

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องหรืออื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม
เราให้บริการอย่างสุภาพ เช่น การกรอกเอกสารและการยื่นเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการเข้าประเทศและกลับประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วย

โทรศัพท์

0570 013904

(จาก IP, PHS และจากต่างประเทศ: 03 5796 7112 )

วันและเวลา จันทร์-ศุกร์ 8:30 น.-17:15 น.
ภาษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาเวียดนาม
  • ภาษาตากาล็อก
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาโปรตุเกส

คอลเซ็นเตอร์สนับสนุนแรงงานทักษะเฉพาะทางปิดบริการแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564