ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงาน

แนะนำความคิดเห็นของผู้ที่ทำงานอยู่จริงด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

สาขางานพยาบาล

 • ฉันเป็นผู้สมัครนักบริบาล EPA มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ฉันรู้สึกอยากทำงานเป็นนักบริบาลที่ญี่ปุ่นมากขึ้น และในการสอบนักบริบาลแห่งชาติ ก็เกือบสอบผ่าน เหลืออีก 7 คะแนนเท่านั้น จึงอยากลองพยายามดูอีกครั้ง
 • อยากสอบผ่านการสอบนักบริบาลให้ได้เร็ว ๆ เพื่อจะได้สอนและถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ของการบริบาลให้แก่ผู้ที่มีเป้าหมายจะเป็นนักบริบาลที่อินโดนีเซียหรือที่ญี่ปุ่น

สาขาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ

 • คนญี่ปุ่นใจดีทุกคนและกิจกรรมของบริษัทก็มีมาก จึงเติมเต็มทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • ก่อนมาญี่ปุ่น รู้สึกเป็นกังวลใจอย่างมาก แต่รุ่นพี่และหัวหน้าก็ตั้งใจสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตอนนี้ฉันรู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจ

สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน

 • ตอนที่มาญี่ปุ่น มีแต่ความยากลำบาก แต่ก็คิดได้ว่าการทำงานทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นและได้ช่วยเหลือครอบครัว
  ตอนนี้คุ้นเคยกับการทำงานแล้ว เป้าหมายต่อไปก็คือจะพยายามผลิตสินค้าที่ดีให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ฉันจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น แนวคิด มารยาท และการบริการของคนญี่ปุ่น กลับไปประเทศเวียดนาม
  เมื่อมาญี่ปุ่น ฉันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ตนเองคิดไว้ และรู้สึกตนเองเติบโตขึ้น

สาขางานก่อสร้าง

 • ตอนที่มาเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ลำบากมากเพราะมีเรื่องที่ต้องจดจำมากมายทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต 
 • หลังจากกลับเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง มีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากขึ้น จึงใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น

สาขาอุตสาหกรรมการต่อเรือ และเครื่องจักรเรือ

 • โชคดีที่ได้เป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและผู้ทำงานต่อเรือ และได้รับโอกาสให้เข้าทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ในครั้งนี้
 • ตอนอยู่ที่บริษัทที่รับผู้ฝึกงาน เคยพำนักอยู่ในฐานะผู้ฝึกงานและผู้ทำงานมาแล้ว จึงมีความคุ้นเคยกับบริษัทและงานเชื่อม และทำงานได้สะดวก 
 • ในสถานที่ปฏิบัติงาน ได้ช่วยสอนงานให้แก่ผู้ฝึกงานและผู้ทำงาน และจะพยายามทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
 • สะดวกเพราะหอพักอยู่ใกล้บริษัทและซูเปอร์มาร์เก็ต

สาขาการจัดการความสะอาดอาคาร

 • ก่อนมาญี่ปุ่น รู้สึกกังวลใจ แต่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือดี จึงคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตได้เร็ว
 • ได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีการจัดการความสะอาดอาคารของญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น รู้สึกดีที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้
 • อนาคตอยากทำงานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นที่เวียดนาม และช่วยเหลือคนที่อยากไปญี่ปุ่น