ติดต่อสอบถาม

แนะนำหมวดหมู่ในการติดต่อสอบถามไปยังกิจการนั้นและหน่วยงานประสานงานรับเรื่อง

เกี่ยวกับระบบทักษะเฉพาะทางโดยรวม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบทักษะเฉพาะทางโดยทั่วไป (การยื่นคำร้อง/การแจ้งเรื่อง)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ กิจกรรมจับคู่การจ้างงาน ฯลฯ

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
    ที่ตั้ง: 1-1-1, คาซูมิกาเซกิ, ชิโยดะคุ, โตเกียว 100-8973
    โทรศัพท์: 03 3580 4111 (สายหลัก)

เรื่องเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารเว็บไซต์หน้าหลัก

SKword Co., Ltd.
ที่ตั้ง: Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
mail: ml_nyukan@skword.co.jp *เวลาให้บริการ วันธรรมดา 10:00 น.-17:00 น.
ผู้รับผิดชอบ: Sawada, Ito