ติดต่อสอบถาม

แนะนำหมวดหมู่ในการติดต่อสอบถามไปยังกิจการนั้นและหน่วยงานประสานงานรับเรื่อง

เรื่องเกี่ยวกับกิจการโดยรวม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่ตั้ง: 1-1-1, คาซูมิกาเซกิ, ชิโยดะคุ, โตเกียว 100-8973
โทรศัพท์: 03 3580 4111 (สายหลัก) 6875 (ติดต่อภายใน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายนโยบาย

เรื่องเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารเว็บไซต์หน้าหลัก

SKword Co., Ltd.
Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
โทรศัพท์: 052 953 7161 *เวลาให้บริการ วันธรรมดา 10:00 น.-17:00 น.
ผู้รับผิดชอบ: Sawada, Ito