ระบบทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทาง คือสถานภาพการพำนักที่มีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้แสดงบทบาทในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น
ทักษะเฉพาะทาง มีสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 1" และสถานภาพการพำนักประเภท "หมายเลข 2" ส่วนสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 2 จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่าสถานภาพการพำนักประเภทหมายเลข 1
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมนูด้านล่าง

ทักษะเฉพาะทาง

การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง