การขอสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทาง

การสอบ

ในการทำงานด้วยสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 จะต้องสอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นและการสอบด้านเทคนิคในแต่ละสาขา (ผู้ที่จบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบ แต่ในกรณีที่จะทำงานในสาขาอื่น จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบด้านเทคนิคในสาขาที่ต้องการทำงาน)
มีค่าใช้จ่ายในการสอบ
คุณสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ว่า คำถามที่ออกสอบมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
และแบบเรียนสำหรับใช้ในการเรียนและตัวอย่างคำถามก็มีอยู่ในเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน
ที่นี่มีคำถามของการสอบในหลากหลายสาขาให้ใช้อ้างอิง

เนื้อหาการสอบโดยละเอียด

การเปลี่ยนมาจากสถานภาพการพำนักอื่น ๆ

ผู้ที่จบการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบ
แต่ในกรณีที่จะทำงานในสาขาอื่น จำเป็นต้องสอบผ่านการสอบด้านเทคนิคในสาขาที่ต้องการทำงาน
เมื่อทำสัญญากับบริษัทแล้ว สามารถยื่นขอสถานภาพการพำนักที่ สตม. ได้
ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักอื่น ๆ (เช่น นักเรียน) จำเป็นต้องทำการสอบและสอบผ่าน

การทำสัญญากับบริษัท

ในการทำสัญญากับบริษัท จำเป็นต้องทำการสัมภาษณ์งานและสอบผ่าน
กรณีที่คุณอยู่ในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาสัมภาษณ์งานโดยการติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง หรือสัมภาษณ์งานผ่านผู้ประกอบการที่แนะนำงานให้
กรณีที่คุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นมีหน่วยงานราชการที่เรียกว่า "Hello Work" ทำหน้าที่แนะนำงานให้
เชิญมาปรึกษากับ Hello Work เมื่อต้องการหางานใหม่
คุณสามารถปรึกษากับ Hello Work ที่ไหนก็ได้

หากมีปัญหาเรื่องงานหรือมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาได้ที่ "มุมปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ"

ประเด็นสำคัญ

สตม. ได้จัดทำ "คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน"
และในเว็บไซต์ได้แสดงข้อมูลที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ