• HOME
  • Para sa mga katanungan

Para sa mga katanungan

Ipinapakilala ang mga uri ng katanungan at counters para sa programang ito.

Pangkalahatang bagay ukol sa programa

Immigration Services Agency
Address: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo Postal Code: 100-8973
Tel: 03-3580-4111 (Main) 6875 (Ext)
Departamentong nangangasiwa: Policy Planning Division

Mga bagay kaugnay sa pangangasiwa at operasyon ng portal site

SKword Co., Ltd.
Address: Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
Tel: 052-953-7161  *Oras ng pagtanggap: 10:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes
Tagapangasiwa: Sawada, Ito