• HOME
  • Para sa mga katanungan

Para sa mga katanungan

Ipinapakilala ang mga uri ng katanungan at counters para sa programang ito.

Pangkalahatang bagay ukol sa programa

Immigration Services Agency
Address: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo Postal Code: 100-8973
Tel: 03-3580-4111 (Main) 6875 (Ext)
Departamentong nangangasiwa: Specified Skilled Worker Policy Section-2, Specified Skilled Worker PT Policy Division

Mga bagay kaugnay sa pangangasiwa at operasyon ng portal site

Research & Development Dept., Policy Research & Consulting Division, Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.
Address: Mazak Art Plaza, 1-19-30 Aoi, Higashi Ward, Nagoya City, Aichi Prefecture Postal Code: 461-0004
Tel: 052-307-0903  *Oras ng pagtanggap: 10:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes
Tagapangasiwa: Komori