• HOME
  • Para sa mga katanungan

Para sa mga katanungan

Ipinapakilala ang mga uri ng katanungan at counters para sa programang ito.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa sistema ng Specified Skilled Worker

Para sa karaniwang katanungan (aplikasyon, abiso) tungkol sa sistema ng Specified Skilled Worker

Para sa mga katanungan tungkol sa nilalaman ng website na ito, matching events, at iba pa

  • Immigration Services Agency
    Address: 1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo Postal Code: 100-8973
    Tel: 03-3580-4111 (Main)

Mga bagay kaugnay sa pangangasiwa at operasyon ng portal site

SKword Co., Ltd.
Address: Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
mail: ml_nyukan@skword.co.jp  *Oras ng pagtanggap: 10:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes
Tagapangasiwa: Sawada, Ito