• होम
  • विदेशी निवासीहरूको लागि सूचना केन्द्र

विदेशी निवासीहरूको लागि सूचना केन्द्र

निर्दिष्ट सीप प्रणालीको प्रयोगलाई समर्थन गरिन्छ

निर्दिष्ट सीपको निवासको स्थितिले काम गर्न चाहने विदेशीहरुले, प्रक्रिया बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, हामीलाई कल गर्नुहोस्।
कागजात र प्रक्रियाहरू कसरी लेख्ने भनेर ध्यानपूर्वक जवाफ दिनेछौं।
साथै, नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभावको कारणले, जापानमा प्रवेश तथा आफ्नो देशमा फर्किन समस्या भोगिरहनु भएका व्यक्तिहरुको लागि पनि आवश्यक परामर्श समर्थन गर्दछौं।

फोन ०५७०-०१३९०४ (IP, PHS, विदेशबाट: ०३-५७९६-७११२)
बार र समय सोमबार-शुक्रवार बिहान ८:३०बजे-बेलुका१७:१५बजे
शब्दहरू
  • जापानी भाषा
  • अंग्रेजी भाषा
  • चिनियाँ भाषा
  • कोरियाली भाषा
  • भियतनामी भाषा
  • तागालोग भाषा
  • स्पेनिश भाषा
  • पोर्चुगाली भाषा

मार्च २०२१ को अन्त्यसम्म, निर्दिष्ट सीप बृहत समर्थन कल सेन्टर (SSWTSC) अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ।