भिडियोद्वारा प्रणालीको परिचय

प्रणालीको परिचयात्मक भिडियो

निर्दिष्ट सीप प्रणालीको रूपरेखा र वास्तवमै जापानमा काम गर्ने वरिष्ठ विदेशी मानव संसाधन सन्देश परिचय।

निर्दिष्ट सीप उद्योग अनुसारको परिचयात्मक भिडियो

निर्दिष्ट सीपको १४ उद्योगहरुको आकर्षण र पोइन्टहरूको बारेमा, हरेक क्षेत्रको भिडियोद्वारा वर्णन गरिछ।

नर्सिङ्ग स्याहार सुहार क्षेत्र

भवन सरसफाई व्यवस्थापन क्षेत्र

मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू क्षेत्र

औद्योगिक मेशिनरी उद्योग क्षेत्र

इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू क्षेत्र

निर्माण उद्योग क्षेत्र

पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग क्षेत्र

अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार क्षेत्र

उड्डयन उद्योग क्षेत्र

होटेल सम्बन्धि उद्योग क्षेत्र

कृषि क्षेत्र

माछा पालन र अक्वाकल्चर क्षेत्र

खाना र पेय पदार्थको उत्पादन क्षेत्र

खाद्य सेवा उद्योग क्षेत्र