निवासको स्थिति"निर्दिष्ट सीप" के हो?

निर्दिष्ट सीपअन्तर्गत निम्न १२ क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।

निर्दिष्ट सीप (i) अन्तर्गत काम गर्न मिल्ने क्षेत्र

मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू क्षेत्र, औद्योगिक मेशिनरी उद्योग क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, इलेक्टोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू क्षेत्र

 • पूर्व मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू

  विभिन्न चीजहरू जस्तै पार्टहरू बनाउने काम

 • पूर्व औद्योगिक मेशिनरी उद्योग

  विभिन्न चीजहरू जस्तै पार्टहरू बनाउने काम

 • पूर्व इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू

  विभिन्न चीजहरू जस्तै पार्टहरू बनाउने काम

निर्दिष्ट सीप (ii) अन्तर्गत काम गर्न मिल्ने क्षेत्र

 • भवन सरसफाई व्यवस्थापन

  भवन भित्र सफा गर्ने कामको लिडर

 • निर्माण उद्योग

  घर वा भवनहरू निर्माण गर्ने कामको लिडर

 • मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू क्षेत्र, औद्योगिक मेशिनरी उद्योग क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, इलेक्टोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू क्षेत्र

  विभिन्न चीजहरू जस्तै पार्टहरू बनाउने कामको लिडर

 • पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग

  पानी जहाज बनाउने कामको लिडर

 • अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार

  अटोमोबाइल निरीक्षण र मर्मत-सम्भार गर्ने कामको लिडर

 • उड्डयन उद्योग

  जहाजमा सामान लैजाने, विमानको निरीक्षण र मर्मत गर्ने कामको लिडर

 • होटेल सम्बन्धि उद्योग

  होटलमा रिसेप्शन वा ग्राहकहरूको सेवा गर्ने कामको लिडर

 • कृषि

  तरकारीहरू खेति र बालि काट्ने काम सुँगुर, गाई र कुखुरा जस्ता जनावरहरू हुर्काउने कामको लिडर

 • माछा पालन र अक्वाकल्चर

  माछा मार्ने र माछा पालन गर्न कामको लिडर

 • खाना र पेय पदार्थको उत्पादन

  खाना बनाउने कामको लिडर

 • खाद्य सेवा उद्योग

  रेस्टुरेन्टमा ग्राहकहरु लाई सेवा दिने र खाना बोक्ने कामको लिडर

बिषय

प्राविधिक इंटर्न प्रशिक्षण भनेको प्रविधि ग्रहण गर्ने बसोबास-भिसा हो भने, निर्दिष्ट सीप चाहिँ परिश्रम गर्ने बसोबास-भिसा हो।

निर्दिष्ट सीप (i) को निवासको स्थिति

निर्दिष्ट सीप (ii) को निवासको स्थिति

 • बसोबास गर्न पाउने अवधिमा समयसीमा नहुने
 • आफ्नो परिवारलाई आफूसँगै ल्याउन सक्नुहुनेछ