निवासको स्थिति"निर्दिष्ट सीप" के हो?

निर्दिष्ट सीप अन्न्तर्गत निम्न१४ क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।

निर्दिष्ट सीप (i) अन्तर्गत काम गर्न मिल्ने क्षेत्र

निर्दिष्ट सीप (ii) अन्तर्गत काम गर्न मिल्ने क्षेत्र

  • निर्माण उद्योग

    घर वा भवनहरू निर्माण गर्ने कामको नाइके

  • पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग

    पानी जहाज बनाउने कामको नाइके

बिषय

प्राविधिक इंटर्न प्रशिक्षण भनेको प्रशिक्षण तालिमको लागि निवासको स्थिति हो, तर निर्दिष्ट सीप भनेको काम गर्न को लागि निवासको स्थिति हो।

निर्दिष्ट सीप (i) को निवासको स्थिति

निर्दिष्ट सीप (ii) को निवासको स्थिति

  • सीमा छैन
  • आफ्नो परिवारलाई आफूसँगै ल्याउन सक्नुहुनेछ