आवश्यक कागजातहरूको बारेमा

तपाईले“निर्दिष्ट सीप”को लागि अनुमति लिन निम्न कागजातहरू आवश्यक छन्।

 • आवेदन फारम (तपाईं र कम्पनी द्वारा लिखित।)
 • स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (अस्पताल बाट लिनुहो। )
 • पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, र करका कागजातहरू (नगरपालिका कार्यालय वा कम्पनी बाट लिनुहोस्।)
  • कर प्रमाणपत्र कर भुक्तानी पत्र
  • होल्डिंग ट्याक्स
  • राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र
  • राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा भुक्तान प्रमाणपत्र
 • परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणित गर्ने कागजात
 • रिजुम

यसका साथसाथै कम्पनी कागजातहरू पनि आवाश्यक हुने भएकाले, कृपया कम्पनीको व्यक्तिसँग परामर्श लिनुहोस् र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्।

विदेशी भाषामा पनि अध्यागमन प्रक्रियाहरूको बारेमा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।

विदेशी निवासीहरूको लागि सूचना केन्द्र

फोन ०५७०-०१३९०४ (IP, PHS, विदेशबाट फोन: ०३-५७९६-७११२)
* जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, स्पेनिश, र पोर्चुगाली भाषा को सेवा पनि उपलब्ध छ।
ई-मेल

आवेदनको लागी आवश्यक कागजातहरू डाउनलोड

आवेदनको लागि आवश्यक कागजातहरू (लेखन नमूना बिधी, केही कागजातहरूको विदेशी भाषा संस्करण) लाई, निम्नबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको बुझाइ र हस्ताक्षरको आवश्यक पर्ने कागजात

विवरण

 • विशेष सीप भएका विदेशीहरुको व्यक्तिगत विवरण
 • स्वास्थ्य जांचको व्यक्तिगत फारम
 • विशेष सीपको रोजगार सम्बन्धी सम्झौता पत्र
 • रोजगारी सर्त पत्र
 • पुर्व निर्देशनको पुश्तिकरण
 • पेश्की रकमको सहमवतपत्र र त्यसको विस्तृत विवरण पत्र
 • विशेष सीपको स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित घोषणापत्र
 • कामको नियमहरु प्रकाश पार्ने पत्र
 • रोजगार प्रक्रियाहरुसँग सम्बन्धित कुराहरुको व्याख्यापत्र
 • १. विशेष सीप भएका बिदेशी सहायता योजना
 • जापानमा बसोबास गरेको कुल अवधि सम्बन्धि करारनामा
 • पारिश्रमिक भुक्तानी प्रमाणपत्र
 • दैनिक जिवन अभिमुखीकरणको निश्चयपत्र