ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

၁။ နိဒါန်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား အထွေထွေအထောက်အကူပြုဝက်ဆိုက်ကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် “www.ssw.go.jp” URL တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝက်ဆိုက် (အောက်တွင် “ဤဝက်ဆိုက်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။) ကို Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. မှ လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံး၏ အလုပ်အပ်နှံမှုဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဤစာမျက်နှာတွင် ဤဝက်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားပါသည်။
ထို့အပြင် ဤသတ်မှတ်ချက်များအား ဤဝက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ
ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သည့်အခါများလည်းရှိပါမည်။

၂။ မူပိုင်ခွင့်အကြောင်း

ဤဝက်ဆိုက်တွင် တင်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာများကို မူပိုင်ခွင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ဤဝက်ဆိုက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဝက်ဆိုက်မှ ကိုးကားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်းဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် “ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုအတွက် ကူးယူခြင်း” နှင့် “ကိုးကားခြင်း” စသည့်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ရပ်များကိုလုပ်သည့်အခါများမှအပ၊ လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံးနှင့် Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. တို့ထံမှ ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍မရပါ။

၃။ ငြင်းဆိုခြင်းအကြောင်း

ဤဝက်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို သေချာစွာလုပ်ဆောင်ထားသော်လည်း အသုံးပြုသူများမှ ဤဝက်ဆိုက်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးချ၍ပြုလုပ်သော မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမျှ လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံးနှင့် Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. တို့မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။

၄။ လင့်ခ်အကြောင်း

ဤဝက်ဆိုက်သို့ဝင်သည့် လင့်ခ်ကို အတားအဆီးမရှိ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤဝက်ဆိုက်သို့ဝင်သည့် လင့်ခ်အား တတိယလူမှ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဆက်တင်နှင့် ရှင်းပြချက်ကို သတ်မှတ်ထားပေးပါ။
ထို့အပြင် ဤဝက်ဆိုက်အသုံးပြုကြေးပေးရခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်စနစ်ဖြစ်ခြင်းစသည့် တတိယလူထံတွင် အထင်မှားမှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ဝက်ဆိုက် (အသုံးပြုကြေးပေးရသောဆိုက်နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ဆိုက်) များတွင် အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
တစ်ဖန် လင့်ခ်တင်ထားသည့် မူလဆိုက်၏ အကြောင်းအရာများနှင့် လင့်ခ်အသုံးပြုနည်းများသည် “လူမှုရေးကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်း”၊ “တတိယလူ၊
လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံးနှင့် Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. များထံတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးစေနိုင်ခြင်း” စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါများတွင်မူ လင့်ခ်အသုံးပြုမှုကို ငြင်းဆိုသည့်အခါများလည်း ရှိပါမည်။ 
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Banner ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး လင့်ခ်ကို ဆက်တင်ပြုလုပ်ပါ။

  • အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား အထွေအထွေအထောက်အကူပြုဝက်ဆိုက်

၅။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းအကြောင်း

ဤဝက်ဆိုက်၏ စစ်တမ်းများမှရရှိထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အသက်အရွယ် စသည်) ကို မည်သူ့ကိုမှ လုံဝထုတ်ဖော်ပြောကြားမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဖန် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တတိယလူထံသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
အသုံးချခြင်းများလည်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ 
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူဝါဒအကြောင်းကို ဤနေရာတွင်
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ 
အသေးစိတ်ကြည့်မည်။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာသာလျှင်)

၆။ အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ

ဤဝက်ဆိုက်မူဝါဒကို ဤဝက်ဆိုက်တွင်သာ အသုံးပြုပါမည်။

၇။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ကောင်တာ

ဝက်ဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သော စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ကောင်တာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ 

၄၆၁-၀၀၀၄
အအိချိခရိုင်၊ နာဂိုယာမြို့၊ ဟီဂရှိရပ်ကွက်၊ အအိုအိ ၁-၁၉-၃၀ Mazak Art ပလာဇာ
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.
Tel : ၀၅၂-၃၀၇-၀၉၀၃
*ဖုန်းလက်ခံသည့်အချိန်မှာရုံးဖွင့်ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
တာဝန်ခံ : ခိုမိုရိ