မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

သာမန်အားဖြင့်အစဥ်လိုက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်မှာ၊လုပ်ချင်သည့်အလုပ်အမျိုးအစားအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်ထားကာ၊ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲN4အဆင့်အထက်ကိုလဲဖြေဆိုအောင်ထားပြီးမှ၊အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားနိုင်ငံခြားသားအားအလုပ်ခန့်ပေးသည့်အလုပ်ရုံကုမ္ပဏီအားရှာရမည်ဖြစ်သည်။

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး၏အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဘာသာရပ်အသီးသီး၏တာ၀န်ခံရုံး၎ာနများ၏အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်စာမေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများကိုတင်ထားပါသည်။

အလုပ်ထွက်သည့်နေ့မှစတင်ကာ14ရက်အတွင်း၊စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအလုပ်ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ကုန်ဆုံးပြီးပြတ်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာကိုတင်ရန်လိုပါသည်။

အရည်အချင်းမှတ်ချက်ပေးမှတ်တမ်းစာကိုမရနိုင်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြစာရေးတင်မည်လော၊သို့မဟုတ်ထိုမှတ်တမ်းစာအစား၊ဥပမာအားဖြင့်အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်သင်တန်းတက်ခဲ့စဥ်ကသင်တန်းနည်းပြမှလုပ်ထားသောရှင်းလင်းချက်စာရွက်စသည်ကိုတင်ကာ၊လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး၌၊အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်သင်တန်းအမှတ်2အားကောင်းမွန်စွာသင်ယူပြီးဆုံးကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။အနီးအနားတွင်ရှိလူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့သွားရောက်တိုင်ပင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံသို့ပြန်စရာမလိုဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်

အလုပ်သင်သင်တန်းသားအဖြစ်လေ့လာနေသောနယ်ပယ်နှင့်မတူသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ကိုင်လိုသောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲအောင်ပြီးနောက်လက်ခံအလုပ်ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းကိုရှာတွေ့ပါကလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
* ဂျပန်စာကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

အလုပ်သင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းကိုနှစ်ခါလုံးကျရှုံးခဲ့ပါသော်လည်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှအရည်အချင်းမှတ်ချက်ပေးအကဲဖြတ်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါကလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရိုမှကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ရှိ၊ မရှိကိုဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

သင့်တွင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံနေပါကပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ထိုလိုအပ်ချက်များကိုသိလိုပါကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ဂျပန်နိုင်ငံသားနှင့်လက်ထပ်ခြင်း၊ အခြားသောနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းအတွက်လိုအပ်ချက် များနှင့်ပြည့်စုံကိုက်ညီ၍နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲခြင်းတို့မှအပသာမန်အားဖြင့်မိမိနိုင်ငံသို့ ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။

အထူးကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအဆင့်၃အောင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်အလုပ်သင်အလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းလိုအပ်ပါသည်။

အချိန်တိုနေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံတွင်စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

「ပုံစံသွင်း၊ပုံလောင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း」「ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း」 「လျှပ်စစ် နှင့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်ဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း」 များတွင်အကျုံးဝင်သည်။

အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုပါ။

အလုပ်ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ချက်များသည်ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းခန့်အပ်သည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ရန်လုပ်ဆောင်ရာတွင်နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိသည်။

ဂျပန်ဘာသာ N4 သာဖြစ်သော်လည်းခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်အလုပ်အတွက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာဂျပန်ဘာသာအသိ အမှတ်ပြုစာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်သင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားတူညီသက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။

အခြားနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းကိုရယူနိုင်သည့်အခြေအနေနှင့်ပြည့်စုံပါကဖြစ်နိုင်သည်။

အထူးကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်သမားဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံပြီးလက်ခံမည့်အဖွဲ့အစည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါကလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။သာမန်အားဖြင့်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မှလျှောက် ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းလက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းမှပြင်ဆင်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းများလည်းရှိနိုင်သောကြောင့်လက်ခံမည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါရန်။

လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ဂျပန်နိုင်ငံသို့အချိန်တိုဗီဇာဖြင့်လာရောက်စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

အောင်လက်မှတ်သည်တနှစ်အတွင်းဖြစ်ပါက ထပ်မံ၍ထုတ်ယူလို့ရနိုင်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်မှုနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းဖြင့်အလုပ်ပြောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။

1.အလုပ်ခန့်သည့်ပုံစံမှာနေရာငှာနအလိုက်စာချုပ်အပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားပါသည်။အမြဲခန့်၀န်ထမ်းသို့မဟုတ်ကာလတိုစာချုပ်၀န်ထမ်းဖြစ်ခြင်း၊အချိန်ပြည့်တာ၀န်ကျ၀န်ထမ်းဖြစ်ခြင်းစသည်ဖြစ်ပါသည်။
2.နိုင်ငံသားကျန်းမာရေးအာမခံမဟုတ်ဘဲ၊လူမှုဖူလုံအာမခံသို့၀င်ထားရပါမည်။
3.ပင်စင်အစီအစဥ်သို့၀င်ထားရပါမည်။
4.ဂျပန်လူမျိုးနှင့်တန်းတူရည်တူဖြစ်ပါသည်။
5.အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်အတွက်နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစား3မျိုးဖြစ်သော၄လ၊၆လ၊၁နှစ်အနက်တမျိုးမျိုးဖြစ်ပါသည်။တခါတည်းဖြင့်5နှစ်မပေးပါ။

အလုပ်နေရာပြောင်းနိုင်သည်။အလုပ်အမျိုးအစားတူညီပါက၊ထိုအတိုင်းအလုပ်နေရာပြောင်းနိုင်သည်။မတူသောအလုပ်အမျိုးအစားသို့ပြောင်းလိုပါက၊ထိုပြောင်းလိုသည့်အလုပ်အတွက်ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန်လိုသည်။

အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်အတွက်ဂျပန်စာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာN4အထက်ဖြစ်သဖြင့်အဆင့်3အောင်ထားလျှင်ပင်ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်သည်။

တိုင်းပြည်သို့ပြန်သွားပါကလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်လုပ်ကိုင်လိုသောပညာရပ်၊အလုပ်အမျိုးအစားအတွက်ကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲနှင့်ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲN4သို့မဟုတ်ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ဂျပန်စာအခြေခံစာမေးပွဲအားအောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်သမားများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့်Hello Workမှ အလုပ်ခန့်အပ်မည့်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားမှနေ၍အွန်လိုင်းမှပါဝင်နိုင်သော်လည်းနေထိုင်သည့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားလက်ခံရာတွင်ပို့ပေးသောအဖွဲ့အစည်းကိုလိုအပ်သောအခါများလည်းရှိသည့်အတွက် သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါကအင်တာနက်ကို သုံး၍ အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။

အနီးစပ်ဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။ ထို့အပြင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်သမားဆိုင်ရာအထွေထွေအကူအညီပေးရေးစင်တာသို့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

မည်သည့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိရပေမဲ့ယခုလက်ရှိ ဂျပန်မှာတရား၀င်နေထိုင်ခွင့်
သက်တမ်းရှိသေးပါကအထူးကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်သမားအတွက်ခေါ်ယူသောနေရာကိုရှာပြီး၊ နေထိုင်ခွင့် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား"
ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။သို့သော်သေချာပေါက်ခွင့်ပြုချက်ရမည် မရမည်ကိုအာမမခံနိုင်ပါ။ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေး၏အဆုံးအဖြတ်အပေါ်မူတည်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားကိုရှာဖွေနေသောအလုပ်ကုမ္ဗဏီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစသည့်နေရာများမှအလုပ်၀င်လိုသည့်နေရာကိုစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

အခြားသောနေထိုင်ခွင့်ကိုရယူနိုင်သောအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံပါကဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။

ငွေကြေးအတိအကျကိုမသိပါသော်လည်း၊အလုပ်အတူတူလုပ်ကိုင်သောဂျပန်လူမျိုးနှင့်တူညီသာလွန်သောငွေကြေးအ‌ရေအတွက်ဖြစ်ပါမည်။

ငွေကြေးအတိအကျကိုမသိပါသော်လည်း၊အလုပ်အတူတူလုပ်ကိုင်သောဂျပန်လူမျိုးနှင့်တူညီသာလွန်သောငွေကြေးအ‌ရေအတွက်ဖြစ်ပါမည်။

ငွေကြေးအတိအကျကိုမသိပါသော်လည်း၊အလုပ်အတူတူလုပ်ကိုင်သောဂျပန်လူမျိုးနှင့်တူညီသာလွန်သောငွေကြေးအ‌ရေအတွက်ဖြစ်ပါမည်။

ထိုအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရင်း၊စာမေးပွဲဖြေဆိုကာ၊သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်နေထိုင်မကောင်းသူကိုပြုစုသည့်အောင်လက်မှတ်ကိုရရှိထားပါက၊နေထိုင်ခွင့်ပုံစံအား"Kaigo"အဖြစ်ပြောင်းလဲရယူနိုင်သည်။
"Kaigo"နေထိုင်ခွင့်သည်နေထိုင်ခွင့်ကာလအားသတ်မှတ်မထားသဖြင့်ထပ်တိုးနိုင်ပါသည်။
ထိုကာလအတွင်း၊အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သည့်အချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံပါက၊အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အားပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်အလုပ်ကုမ္ပဏီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစသည့်နေရာများမှအလုပ်၀င်လိုသည့်နေရာကိုစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်၏လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံနေပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ခေါ်ယူလက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းအားတွေ့ရှိပါကဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အထူးအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်အလုပ်ကုမ္ပဏီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစသည့်နေရာများမှအလုပ်၀င်လိုသည့်နေရာကိုစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

"ဂျပန်လူမျိုးနှင့်လက်ထပ်ထားသူစသည်"အတွက်နေထိုင်ခွင့်ကိုပြောင်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။