အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရမည့်အချက်များ

  • ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
    ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
    ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/1~9,11~16,19~22,24~29
2023/10/10~14,16~21,23~28,30~31
2023/11/1~2,4,6~11,13~18,20~22,24
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~13,16~17,19~22,24~27
2023/10/10~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/9/3,11~13,17
2023/10/10,20,22~24
2023/11/5,7,19,21,24
မြန်မာ 2023/9/1~17,19~22,24~29
2023/10/12~27,31
2023/11/1~2,4~22,24
မွန်ဂို 2023/9/13,17
2023/10/18,29
2023/11/8,15
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~17,19~22,24~27,29
2023/10/10~31
2023/11/1~2,4~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/9/12,14,16,21,25~26,28
2023/10/15,17,19,29,31
2023/11/9,24
အိန္ဒိယ 2023/9/3,10,24
2023/10/10,13,17,29,31
2023/11/2,7,14,19,24
သီရိလင်္ကာ 2023/9/1~17,19~22,24~27
2023/10/10~27,29
2023/11/1~2,4~22,24
ဧကစ္စတန် 2023/9/3,12~14,26~27
2023/10/15,17,24~25,31
2023/11/2,5,7~8
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/9/12,14,16~17,19,21,24~25
2023/10/10,12,14,16,18,31
2023/11/2,6~7,11,15

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/1~9,11~16,19~22,24~30
2023/10/2~7,10~14,16~21,23~28,30~31
2023/11/1~2,4,6~11,13~18,20~22,24~25,27~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~5,9,11,17,19~22,24~27
2023/10/10~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/9/3,11~12
2023/10/10,20,22~24
2023/11/5,7,19
မြန်မာ 2023/9/1~10,12,15~17,22,24,30
2023/10/1~8,10~27,31
2023/11/4~8,10~12,14,17~19,21,24~25,28~30
မွန်ဂို 2023/9/13,17
2023/10/18,29
2023/11/8,15
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~9,11~17,19~22,24~27,29
2023/10/10~31
2023/11/1~2,4~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/9/12,14,16,21,25
2023/10/15,17,19,29,31
2023/11/9
အိန္ဒိယ 2023/9/3,10,24
2023/10/10,13,17,29,31
2023/11/2,7,14,19,24
သီရိလင်္ကာ 2023/9/1~16
2023/10/1~8,10~27,29
2023/11/1~2,4~13,25,27~30
ဧကစ္စတန် 2023/9/3,12~14,26~27
2023/10/15,17,24~25,31
2023/11/2,5,7~8
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/9/12,14,16~17,19,21,24~25
2023/10/10,12,14,16,18,31
2023/11/2,6~7,11,15

အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/10/27,30~31
2023/11/9~14,16~17,20~21
အင်ဒိုနီးရှား 2023/10/19~21,23~24

စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ (သတ္တုလုပ်ငန်း)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(ယခင်စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်(သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)၊ ယခင်စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ယခင်လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/4,11,13~14,25,27~28
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~13,16~17,19~21,24~27
2023/10/10~15,17~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~17,19~22,24~27,29
2023/10/10~12,14~19,21~31
2023/11/1~2,4~16,18~22,24

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/1~9,11~16,19~22,24~30
2023/10/2~7,10~14,16~21,23~28,30~31
2023/11/1~2,4,6~11,13~18,20~22,24~25,27~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~5,9,11,17,19~22,24~27
2023/10/10~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
မွန်ဂို 2023/9/23
အင်ဒိုနီးရှား 2023/10/14~16

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/1~17,19~22,24~30
2023/10/2~8,10~28,30~31
2023/11/1~2,4~22,24~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~13,16~17,19~22,24~27
2023/10/10~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/9/3,11~12
2023/10/10,20,22~24
2023/11/5,7,19
မြန်မာ 2023/9/1~3,5,8~10,12,15~17,22,24,30
2023/10/2~8,10~24,27,31
2023/11/4~5,7,10~12,14,17~19,21,24,28~30
မွန်ဂို 2023/9/13,17
2023/10/18,29
2023/11/8,15
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~17,19~22,24~27,29
2023/10/10~31
2023/11/1~2,4,6~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/9/12,14,16,21,25
2023/10/15,17,19,29,31
2023/11/9
ဧကစ္စတန် 2023/9/3,12~14,26~27
2023/10/15,17,24~25,31
2023/11/2,5,7~8
သီရိလင်္ကာ 2023/9/1~16,30
2023/10/1~8,10~27,29
2023/11/1~2,4~13,25,27~30
အိန္ဒိယ 2023/9/1~3,10,15,24
2023/10/10,13,17~19,29,31
2023/11/2,7,14,19,24
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/9/12,14,16~17,19,21,24~25
2023/10/10,12,14,16,18,31
2023/11/2,6~7,11,15

ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/1~30
2023/10/1~31
2023/11/1~30
2023/12/1~29
2024/1/4~31
2024/2/1~29

စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~13,16~17,19~22,24~27
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~17,19~22,24~27,29

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/9/25~29
2023/10/3~6,10~12,17~19
ဖိလစ်ပိုင် 2023/9/1~2,4~13,16~17,19~22,24~27
2023/10/10~20,23~28,30~31
2023/11/4~22,24
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/9/3,11~12
2023/10/10,20,22~24
2023/11/5,7,19
မြန်မာ 2023/9/1~10,12,15~17,22,24,30
2023/10/1~8,10~27,30~31
2023/11/4~8,10~12,14,17~19,21,24~25,28~30
အင်ဒိုနီးရှား 2023/9/1~9,11~17,19~22,24~27,29
2023/10/10~31
2023/11/1~2,4,6~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/9/12,14,16,21,25
2023/10/15,17,19,29,31
2023/11/9
သီရိလင်္ကာ 2023/9/1~16,30
2023/10/1~8,10~27,29
2023/11/1~2,4~13,25,27~30