အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရမည့်အချက်များ

  • ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
    ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
    ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/10~31
2023/6/1~3,5~24
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/5/11,21,25~26
2023/6/1~2,4
မြန်မာ 2023/5/10~28,30~31
2023/6/1~24
မွန်ဂို 2023/5/10,17,24,31
2023/6/11,14
နီပေါ 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26
2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22
အင်ဒိုနီးရှား 2023/5/11,13,15~20,22~31
2023/6/2~3,5~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/5/13,27
2023/6/21,23
အိန္ဒိယ 2023/5/22,28
2023/6/18,22
သီရိလင်္ကာ 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31
2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21
ဧကစ္စတန် 2023/5/16~17,23~24,27
2023/6/7~8,13,17
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/5/10~18,21,27~31
2023/6/11~15,17~20

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/1~2,6,8~13,15~20,22~27,29~31
2023/6/1~3,5~10,12~17,19~24,26~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/5/11,21,25~26
2023/6/1~2
မြန်မာ 2023/5/10~28,30~31
2023/6/1~13,17~18,21~30
မွန်ဂို 2023/5/10,17,24,31
2023/6/11,14
နီပေါ 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26
2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22,26~27
အင်ဒိုနီးရှား 2023/5/11,13,15~17,19~20,22~31
2023/6/5~8,12~14,17~18,20~22
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/5/13,27
2023/6/21
အိန္ဒိယ 2023/5/22,28
2023/6/18,22
သီရိလင်္ကာ 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31
2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30
ဧကစ္စတန် 2023/5/16~17,23~24,27
2023/6/7~8,13,17
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/5/10~18,21,27~31
2023/6/11~15,17~20

အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/19
ဖိလစ်ပိုင် 2023/8/25~27
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/5/1~2
အင်ဒိုနီးရှား 2023/6/3~5
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/5/6~7

စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ (သတ္တုလုပ်ငန်း)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(ယခင်စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်(သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)၊ ယခင်စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ယခင်လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/15,17~18,22,24~25,29

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/1~2,6,8~13,15~20,22~27,29~31
2023/6/1~3,5~10,12~17,19~24,26~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/6/19,21
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/27~29

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/6/1~2,4~6,8,10

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/5/10~31
2023/6/1~30
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/5/11,21,25~26
2023/6/1~2
မြန်မာ 2023/5/10~28,30~31
2023/6/1~13,17~18,23~30
မွန်ဂို 2023/5/10,17,24,31
2023/6/11,14
အင်ဒိုနီးရှား 2023/5/11,13,15~20,22~31
2023/6/2~3,5~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/5/13,27
2023/6/21
ဧကစ္စတန် 2023/5/16~17,23~24,27
2023/6/7~8,13,17
သီရိလင်္ကာ 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31
2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30
အိန္ဒိယ 2023/5/19~20,22,28
2023/6/2~3,18,21~24
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 2023/5/10~18,21,27~31
2023/6/11~15,17~20

စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/6/12~16,19~24,26~30
2023/7/1
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
အင်ဒိုနီးရှား 2023/5/11,13,15~20,22~31

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2023/6/12~15,19~24,26~30
2023/7/1
ဖိလစ်ပိုင် 2023/5/13,21,25~27,29~31
2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23
ကမ္ဘောဒီးယား 2023/5/11,21,25~26
2023/6/1~2
မြန်မာ 2023/5/10~28,30~31
2023/6/1~13,17~18,21~30
နီပေါ 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26
2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22,26~27
အင်ဒိုနီးရှား 2023/5/11,13,15~20,22~31
2023/6/2~3,5~22,24
ထိုင်းနိုင်ငံ 2023/5/13,27
2023/6/21
သီရိလင်္ကာ 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~30
2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30