အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရမည့်အချက်များ

  • ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
    ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
    ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/7~9,11~31
2022/11/1~21
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/8,13~15,17,24~29
2022/11/5,7~11,13~19,21
ကမ္ဘောဒီးယား 2022/10/23,25~27
2022/11/10~13
မြန်မာ 2022/10/22,24~29,31
2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15
မွန်ဂို 2022/10/12,18~19,23,26,31
2022/11/2,9,13,16
နီပေါ 2022/10/11~14,16~19
2022/11/6~9,11,13~15
အင်ဒိုနီးရှား 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31
2022/11/1~2,4~19
ထိုင်းနိုင်ငံ 2022/10/7,19,30~31
2022/11/5,10
အိန္ဒိယ 2022/10/7,9,16,18,30
2022/11/6,9,13,18,20
သီရိလင်္ကာ 2022/10/11~13,16,18~20,23
2022/11/8~10,13,15~16
ဧကစ္စတန် 2022/10/7~8,11~14,16~18,20~21,23~28,31
2022/11/1,4,6~11,13~15,17~18,21

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/1~9,11~31
2022/11/1~2,4~22,24~30
2022/12/1~28
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/8,13~15,17,24~29
2022/11/5,7~11,13~19,21
2022/12/5,9,11~17,20~23
ကမ္ဘောဒီးယား 2022/10/23,25~27
2022/11/10
2022/12/15~16,18,24~25
မြန်မာ 2022/10/25~29,31
2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15
မွန်ဂို 2022/10/12,18~19,23,26
2022/11/2,9,13,16
2022/12/13~14,21,27~28
နီပေါ 2022/10/11~14,16~19
2022/11/6~9,11,13~15
2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28
အင်ဒိုနီးရှား 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31
2022/11/1~2,4~17,19
2022/12/2~3,5~23,27~28
ထိုင်းနိုင်ငံ 2022/10/7,19,30
2022/11/5
2022/12/18,21,28
အိန္ဒိယ 2022/10/7,9,16,18,30
2022/11/6,9,13,18,20
2022/12/4,10,18,22
သီရိလင်္ကာ 2022/10/11~13,16,18~20,23
2022/11/8~10,13,15~16
2022/12/4~6,9,12~16,19
ဧကစ္စတန် 2022/10/7~8,11~14,16~18,20~21,23~28,31
2022/11/1,4,6~11,13~15,17~18,21
2022/12/1~2,5~6,9,12~16,19~20,22~24,26~28

အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/28,31
2022/11/1~2,10~11,14~18,20~22

စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ (သတ္တုလုပ်ငန်း)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(ယခင်စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်(သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)၊ ယခင်စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ယခင်လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/14,20~21,27~28,31
2022/11/2,11,14,18

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/11/10,17
2022/12/21

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/1~9,11~31
2022/11/1~2,4~22,24~30
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/8,13~15,17,24~29
2022/11/5,7~11,13~19,21

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/17
2022/11/22

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/1~9,11~31
2022/11/1~30
2022/12/1~28
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/8,13~15,17,24~29
2022/11/5,7~11,13~19,21
2022/12/5,9,11~17,20~23
2023/1/4~8,10~15
ကမ္ဘောဒီးယား 2022/10/23,25~27
2022/11/10
2022/12/15~16,18,24~25
2023/1/8,15
မြန်မာ 2022/10/25~29,31
2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15
မွန်ဂို 2022/10/12,18~19,23,26
2022/11/2,9,13,16
2022/12/13~14,21,27~28
2023/1/8,10~11
နီပေါ 2022/10/11~14,16~19
2022/11/6~9,11,13~15
2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28
2023/1/6,8,10~11,13,15
အင်ဒိုနီးရှား 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31
2022/11/1~2,4~17,19
2022/12/2~3,5~23,27~28
2023/1/5~6,8,10~15
ထိုင်းနိုင်ငံ 2022/10/7,19,30
2022/11/5
2022/12/18,21,28
ဧကစ္စတန် 2022/10/7~8,11~14,16~18,20~21,23~28,31
2022/11/1,4,6~11,13~15,17~18,21
2022/12/1~2,5~6,9,12~16,19~20,22~24,26~28
2023/1/5~6,8,10~13,15
သီရိလင်္ကာ 2022/10/11~13,16,18~20,23
2022/11/8~10,13,15~16
2022/12/4~6,9,12~16,19
2023/1/8,10~11,13
အိန္ဒိယ 2022/10/7,9,16,18,30
2022/11/6,9,13,18,20
2022/12/4,10,18,22
2023/1/8,11

စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/3~7,10~22,24~30
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/17,24~29
2022/12/5,9,11~17,20~23
အင်ဒိုနီးရှား 2022/10/17~22,24~28,31
2022/12/2~3,5~23,27~28

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2022/10/3~5,10~14,16~22,24~29
ဖိလစ်ပိုင် 2022/10/8,13~15,17,24~29
2022/11/5,7~11,13~19,21
2022/12/5,9,11~17,20~23
2023/1/4~8,10~15
ကမ္ဘောဒီးယား 2022/10/23,25~27
2022/11/10
2022/12/15~16,18,24~25
2023/1/8,15
မြန်မာ 2022/10/25~29,31
2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15
နီပေါ 2022/10/11~14,16~19
2022/11/6~9,11,13~15
2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28
2023/1/6,8,10~11,13,15
အင်ဒိုနီးရှား 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31
2022/11/1~2,4~17,19
2022/12/2~3,5~23,27~28
2023/1/5~6,8,10~15
ထိုင်းနိုင်ငံ 2022/10/7,19,30
2022/11/5
2022/12/18,21,28
သီရိလင်္ကာ 2022/10/11~13,16,18~20,23
2022/11/8~10,13,15~16
2022/12/4~6,9,12~16,19
2023/1/8,10~11,13