အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရမည့်အချက်များ

  • ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
    ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
    ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4~9,11~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/10/11~14,16~18
နီပေါ 2021/10/2~5,8,10,11,17,18
2021/11/4,7~12,14~19,21,22,24~27,29,30
2021/12/1~3,5~9,12~17
မွန်ဂို 2021/10/3,5,6,8,12,13
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/2~18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/10/2,7
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/2~18

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4~9,11~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/10/11~14,16~18
နီပေါ 2021/10/2~5,8,10,11,17,18
မွန်ဂို 2021/10/3,5,6,8,12,13
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/2~17
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/10/2,7
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/2~31
2021/11/1,2,4~22,24~30
2021/12/1~28

အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/1,2,4,8,15~19

စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း (စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/26~28
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/2

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/11,13
2021/11/11,12,25

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4~9,11~18
2021/11/4~19,21,22,24~26,29,30
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/2~31
2021/11/1,2,4~22,24~30

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/4,5,7~9,11,13

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4~9,11~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/10/11~14,16~18
နီပေါ 2021/10/2~5,8,10,11,17,18
မွန်ဂို 2021/10/3,5,6,8,12,13
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/2~16,18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/10/2,7
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/2~31
2021/11/1,2,4~22,24~30

စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/2~4
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/14, 15,18,19,21~23,26~28

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/10/2,4~9,11~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/10/11~14,16~18
နီပေါ 2021/10/2~5,8,10,11,17,18
အင်ဒိုနီးရှား 2021/10/2~16,18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/10/2,7
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/10/14~16,18~24,26~28