အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတိပြုရမည့်အချက်များ

  • ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
    ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။
  • စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
    ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
  • စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/11/29,30
2021/12/1~8
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~5,9~11
နီပေါ 2021/11/27,29,30
2021/12/5~7,12~14
မွန်ဂို 2021/11/30
2021/12/1,3,5,14,15
အင်ဒိုနီးရှား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~11,13~18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/12/12,13,16
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/27~30
2021/12/1~18

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/11/29,30
2021/12/1~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~5,9~11
နီပေါ 2021/11/27,29,30
2021/12/5~7,12~14
မွန်ဂို 2021/11/30
2021/12/1,3,5,14,15
အင်ဒိုနီးရှား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~11,13~18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/12/12,13,16
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/27~30
2021/12/1~28
2022/1/5~9,11~31

စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း (စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (သတ္တုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်)၊ စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်)

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/29,30
2021/12/1~3,6,13,16,24
2022/1/26

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/12/2,3
2022/2/21,22,24

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/11/29,30
2021/12/1~18
2022/1/6~8,10,12~15,17~22,24~31
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/27~30
2021/12/1~28
2022/1/5~9,11~31

လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/30

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/11/29,30
2021/12/1~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~5,9~11
နီပေါ 2021/11/27,29,30
2021/12/5~7,12~14
မွန်ဂို 2021/11/30
2021/12/1,3,5,14,15
အင်ဒိုနီးရှား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~11,13~18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/12/12,13,16
ဂျပန်ပြည်တွင်း 2021/11/27~30
2021/12/1~28
2022/1/5~9,11~31

အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်

စာမေးပွဲအချိန်ဇယား

နိုင်ငံဇယား
ဖိလစ်ပိုင် 2021/11/29,30
2021/12/1~18
ကမ္ဘောဒီးယား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~5,9~11
နီပေါ 2021/11/27,29,30
2021/12/5~7,12~14
အင်ဒိုနီးရှား 2021/11/27,29,30
2021/12/1~11,13~18
ထိုင်းနိုင်ငံ 2021/12/12,13,16