အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်

စာမေးပွဲအကြောင်း

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲတွင် မည်သို့သောမေးခွန်းများပါမည်ဆိုသည်ကို ဝက်ဆိုဒ်တွင် သွားရောက်အတည်ပြုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် လေ့လာရန်အတွက် ဖတ်စာအုပ်နှင့် ဥပမာမေးခွန်းများကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ပေးထားပါသည်။
ဤနေရာတွင်မူ နယ်ပယ်များစွာ၏ စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံကို ကိုးကားနိုင်ရန်အတွက် တင်ပေးထားပါသည်။

စာမေးပွဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များ

အခြားနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာမှ ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်း

နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကိုကောင်းစွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသော နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (ပညာတော်သင်စသည်များ) ရှိသောသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီနှင့်ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်အကြောင်း

ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် အလုပ်ခန့်အင်တာဗျူးကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရှိနေသည့်အခါမျိုး၌ ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အလုပ်ရှာဖွေမိတ်ဆက်ပေးသောလုပ်ငန်းမှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း
အလုပ်ခန့်အင်တာဗျူးကို ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
သင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိသောအခါမျိုးတွင်မူ ဂျပန်၌ အလုပ်မိတ်ဆက်ပေးသည့်
“ပြည်သူပိုင်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံမှုရုံး” ဟုခေါ်သည့်ရုံးရှိပါသည်။
အလုပ်အသစ်ရှာဖွေသည့်အခါ၌ ပြည်သူပိုင်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံမှုရုံးတွင် သွားရောက်ဆွေးနွေးပါ။
မည်သည့် ပြည်သူပိုင်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံမှုရုံးတွင်မဆို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

တစ်ဖန် အလုပ်တွင် ဖြစ်သောအခက်အခဲများနှင့် နားမလည်သောအရာများရှိပါက
“နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများဆွေးနွေးအကြံပေးကောင်တာ” တွင် သွားရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

အကြောင်းအရာ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင်မူ “နေထိုင်မှုနှင့် အလုပ်လမ်းညွှန်စာအုပ်” ကို ပြုလုပ်ထားပြီး၊ နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း အလုပ်လုပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုမ်းပေ့ဂျ်တွင်လည်း တင်ထားပေးပါသည်။