နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ "အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား" ဆိုသည်မှာ

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နယ်ပယ်များမှာ အောက်ပါနယ်ပယ်၁၄ခုဖြစ်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)အဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သော နယ်ပယ်

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)အဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သော နယ်ပယ်

 • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

  အိမ်၊ အဆောက်အဦးစသည့် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်သည့် အလုပ်၏ ခေါင်းဆောင်

 • သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်း

  သင်္ဘောများကို တည်ဆောက်လုပ်သည့် အလုပ်၏ ခေါင်းဆောင်

အကြောင်းအရာ

နည်းပညာလေ့လာရေးသည် ထရိန်နင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြစ်ပြီး၊ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားမှာ အလုပ်လုပ်ရသည့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြစ်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ

 • စုစုပေါင်း ၅နှစ်တာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
 • မိသားစုကို ခေါ်ဆောင်လာ၍ မရနိုင်ပါ။
 • ဂျပန်လူမျိုးနှင့်တန်းတူ လစာပမာဏရရှိနိုင်ပါသည်။
 • ဂျပန်စကား သင်ယူနိုင်ပါသည်။
 • ကုမ္ပဏီဘက်မှ အမျိုးမျိုးသော အထောက်အပံ့များ (Support) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ

 • အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
 • မိသားစုကို ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပါသည်။