စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

လုပ်ငန်းထံသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းအမျိုးအစားနှင့် ကောင်တာများအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အထွေထွေနှင့်ပတ်သက်၍

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အထွေထွေ (လျှောက်ထားခြင်း/ အကြောင်းကြားခြင်း) နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

ဤဆိုက်၏ အကြောင်းအရာနှင့် အလုပ်ချိတ်ဆက်ပွဲများစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

  • လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံး
    လိပ်စာ :၁၀၀-၈၉၇၃၊ တိုကျိုမြို့၊ ချိယောဒမြို့နယ်၊ ခဆုမိဂဆဲခိ ဘလောက် ၁-၁-၁
    Tel :၀၃-၃၅၈၀-၄၁၁၁ (ပင်မလိုင်း)

အွန်လိုင်းဆိုဒ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ

SKword Co., Ltd.
လိပ်စာ :Izumi First Square 9F, 1-21-27 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0001
mail :ml_nyukan@skword.co.jp
*ဖုန်းလက်ခံသည့်အချိန်မှာရုံးဖွင့်ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
တာဝန်ခံ :Sawada, Ito