စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

လုပ်ငန်းထံသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းအမျိုးအစားနှင့် ကောင်တာများအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

လုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာ

လူဝင်မှုနှင့်နေထိုင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးရုံး
လိပ်စာ : ၁၀၀-၈၉၇၃၊ တိုကျိုမြို့၊ ချိယောဒမြို့နယ်၊ ခဆုမိဂဆဲခိ ဘလောက် ၁-၁-၁
Tel: ၀၃-၃၅၈၀-၄၁၁၁ (ပင်မလိုင်း) ၆၈၇၅ (လိုင်းခွဲ)
တာဝန်ခံဌာန : ပေါ်လစီဌာန အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား PT အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားပေါ်လစီ အပိုဒ်ခွဲနှစ်

အွန်လိုင်းဆိုဒ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ

Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.၊ Policy Research & Consulting Division၊ Research & Development Dept.
လိပ်စာ : ၄၆၁-၀၀၀၄ အအိချိခရိုင်၊ နာဂိုယာမြို့၊ ဟီဂရှိရပ်ကွက်၊ အအိုအိ ၁-၁၉-၃၀ Mazak Art ပလာဇာ
Tel : ၀၅၂-၃၀၇-၀၉၀၃
*ဖုန်းလက်ခံသည့်အချိန်မှာရုံးဖွင့်ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
တာဝန်ခံ : ခိုမိုရိ