Job Fair

Ang Job Fair ay natapos na. Maraming salamat sa iyong partisipasyon.

Simpleng pagpapaliwanag tungkol sa programa para sa SSW.
Pagpapakilala at pagpapaliwanag ng mga kumpanyang kasali tungkol sa uri ng kanilang mga trabaho.
Bibigyan ka ng pagkakataon na makapagtanong sa kawani ng mga kumpanya na kasali sa pagpupulong.
Pakigawa ang aplikasyon mula sa LINE kung nais sumali.

Tungkol sa Job Fair

Klase ng Pagpupulong

 1. Simpleng pagpapaliwanag tungkol sa programa para sa SSW.
 2. Pagpapakilala at pagpapaliwanag ng mga kumpanyang kasali tungkol sa uri ng kanilang mga trabaho.
 3. Bibigyan ka ng pagkakataon na makapagtanong sa kawani ng mga kumpanya na kasali sa pagpupulong.

*Ang mga videos tungkol sa pagpupulong ay isinalin sa 9 lengguwahe (English,Tagalog, Khmer, Nepali, Mongolian, Indonesian, Vietnam, Thai, Uzbek)
*Maari ring sumali ang mga taong nais kumuha ng SSW Test sa mga darating na panahon.
*kailangan na interesado ka na magtrabaho sa Japan bilang Specified Skilled worker (SSW) upang makasali sa pagpupulong na ito.

Paraan ng pagsali

 1. Gamit ang LINE application, ipadala ang inyong personal na impormasyon at araw na napili sa pagsali.
 2. Makakatangap ka ng LINE message para sa detalye ng pagpupulong at URL upang makasali.
 3. Gamitin ang natangap ang URL sa pagsali sa araw ng pagpupulong.

Iskedyul ng pagtitipon

Ang iskedyul ng pagtitipon ay depended sa klase ng industriya.
Mangyaring mag apply ayon sa mungkahi o suhesyon na ipinadala sa inyo sa LINE.

ScheduleIndustriya
Unang pagtitipon
Ika 9 ng Nobyembre 2021
 • Nursing
 • Agrikultura
 • Pag-manufacture ng pagkain at inumin
Pangalawang pagtitipon
Ika 30 ng Nobyembre 2021
 • Paglinis sa mga gusali
 • Tatlong industriya ng paggawa
 • Construction
 • Food service industry
Ika tatlong pagtitipon
Ika 22 ng Disyembre 2021
 • Nursing
 • Shipbuilding and ship machinery industries
 • Automobile repair and maintenance
 • Agrikultura
 • Pag-manufacture ng pagkain at inumin
Ika apat na pagtitipon
Ika 26 ng Enero 2022
 • Construction
 • Aviation
 • Food service industry

*Maaaring magkaroon ng pagbabago sa schedule.

Iskedyul ng pagtitipon

Oras (Oras sa Japan)Nilalaman
12:00 ng tanghali - 1:00 ng hapon Pagpapaliwanag tungkol sa natatanging Kaalaman ng mangagawa sa isang Trabaho (Specified Skilled Workers (SSW))
1:00 ng hapon- 5:00 ng hapon Pagpapakila at pagpapaliwanag tungkol sa mga kumpanyang Hapon (Mga 15 kumpanya ang kasali)

*Maaari kayong mamili ng kumpanyang nais ninyong pakingan ang paliwanag.

Aplikasyon

Natapos na ang pagtanggap ng aplikasyon.

Tagapangasiwa ng operasyon

INJESTAR.Inc
Injestar SSW Office
Tel: 03-6633-2877
E-mail: i.event@injestar.co.jp
Oras ng pagtanggap (Lunes hanggang Biyernes): 10:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi