งานนัดพบแรงงาน

งานนัดพบแรงงาน ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณที่เข้าร่วม

ฟังรายละเอียดงานในแต่ละด้านอย่างรวบรัด
ฟังรูปแบบลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆโดยตรง
ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยบริษัทที่ท่านสนใจได้ทันที

งานนัดพบแรงงาน

ลักษณะการบรรยาย

  1. ฟังรายละเอียดงานในแต่ละด้านอย่างรวบรัด
  2. ฟังรูปแบบลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆโดยตรง
  3. ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยบริษัทที่ท่านสนใจได้ทันที

*วิดีโอมีคำบรรยาย 9 ภาษา (อังกฤษ ตากาล็อก เขมร เนปาล มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย อุซเบก)
*ผู้ที่สนใจในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถเข้าร่วมได้
*ผู้ที่ยังไม่สอบก็สามารถเข้าร่วมได้

ตารางงานสัมมนา

งานนัดพบแรงงานในต่างประเทศ
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4-วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประเทศที่มีกำหนดจะจัดงาน (ทั้งหมด 11 ประเทศ): ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เนปาล มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ศรีลังกา อุซเบกิสถาน อินเดีย บังกลาเทศ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

เวลา (เวลาไทย)เนื้อหา
11:00 น.-17:30 น. ข้อมูลเกี่ยวกับ Specified Skilled Worker Program
ประมาณ 11:00 น.-19:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่น (ประมาณ 15 บริษัท)

*หมายเหตุ สามารถเลือกบริษัทที่ต้องการฟังได้

สมัคร

การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

ประเทศเป้าหมาย

มีการจัดงานนัดพบแรงงานใน 11 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เนปาล มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ศรีลังกา อุซเบกิสถาน อินเดีย บังกลาเทศ กรณีที่ต้องการดูข้อมูลในแต่ละภาษา กรุณากดปุ่ม "เลือกภาษา" ภาษาที่ไม่มีในเมนู กรุณาดูได้จากด้านล่างนี้

การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว