งานนัดพบแรงงาน

งานนัดพบแรงงาน ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณที่เข้าร่วม

ฟังรายละเอียดงานในแต่ละด้านอย่างรวบรัด
ฟังรูปแบบลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆโดยตรง
ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยบริษัทที่ท่านสนใจได้ทันที
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน กรุณาสมัครผ่านทาง LINE

งานนัดพบแรงงาน

ลักษณะการบรรยาย

 1. ฟังรายละเอียดงานในแต่ละด้านอย่างรวบรัด
 2. ฟังรูปแบบลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆโดยตรง
 3. ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยบริษัทที่ท่านสนใจได้ทันที

*วิดีโอมีคำบรรยาย 9 ภาษา (อังกฤษ ตากาล็อก เขมร เนปาล มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย อุซเบก)
*ผู้ที่สนใจในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถเข้าร่วมได้
*ผู้ที่ยังไม่สอบก็สามารถเข้าร่วมได้

วิธีเข้าร่วมงานสัมมนา

 1. สมัครและเลือกวันเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 2. คุณจะได้รับข้อความเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าร่วมและ URL เพื่อเข้าร่วม ทาง LINE
 3. ใช้ URL นั้น สำหรับเข้าร่วมการสัมมนาในวันที่เลือกไว้

ตารางงานสัมมนา

ข้อมูลของงานสัมมนาแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละด้าน
กรุณาสมัครตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน LINE

กำหนดการสาขา
ครั้งที่ 1
9 พฤศจิกายน 2564
 • งานพยาบาล
 • การเกษตร
ครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 2564
 • 3 สาขาการผลิต
 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร
ครั้งที่ 3
22 ธันวาคม 2564
 • งานพยาบาล
 • การเกษตร
ครั้งที่ 4
26 มกราคม 2565
 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

เวลา (เวลาไทย)เนื้อหา
10.00-11.00น. ข้อมูลเกี่ยวกับ Specified Skilled Worker Program
11.00-15.00น. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานจากบริษัทญี่ปุ่น (ประมาณ 15 บริษัท)

*หมายเหตุ สามารถเลือกบริษัทที่ต้องการฟังได้

สมัคร

การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

บริษัทบริหารโครงการ

INJESTAR.Inc
สำนักงาน Injestar SSW
โทรศัพท์: 03 6633 2877
อีเมล: i.event@injestar.co.jp
เวลาให้บริการ (วันธรรมดา): 10:00 น.-18:00 น.